Späť na zoznam
Manažér údržby

Manažér údržby

Pre nášho klienta hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Manažér údržby.

Popis práce

 • Ako zodpovedný manažér údržby budete mať na starosti riadenie tímov zodpovedných za údržbu a kontrolu systému preventívnej údržby, aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie výrobných a skladových technológií. Taktiež budete zodpovedný za definovanie procesov údržby a TPM pre nové technológie v rámci výroby a skladu. To zahŕňa aj zabezpečenie externého servisu strojov a zariadení, plnenie predpísaných skúšok technológie výroby a skladu.
 • Ďalej budete zodpovedný za plánovanie a správu prevádzkového rozpočtu, a spolupracovať s team lídrom údržby pre oblasť operatívnej údržby a spolupracovať na projektoch a úlohách údržby. V neposlednom rade budete zodpovedný aj za správu programu PROFYLAX/SAP MP v spolupráci s administrátorom údržby.
 • Vaša práca bude zahŕňať množstvo zodpovedností, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň organizácie a koordinácie. Vaším cieľom bude zabezpečiť, aby boli výrobné a skladové technológie v plnej prevádzke a aby sa predišlo akýmkoľvek prerušeniam činnosti.

Predpoklady úspešného kandidáta

 •  prax na obdobnej pozícii
 •  vysokoškolské vzdelanie s technickým zameraním,
 •  odborné skúsenosti s vedením a rozvojom tímu sú prioritou pri tejto pozícii,
 •  ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom,
 •  silné komunikačné a organizačné schopnosti, ochota učiť sa novým veciam, zodpovedný prístup k práci,
 •  tímový duch, organizačné schopnosti a zodpovedný prístup k práci.

Ponúkané benefity

 •  okrem mzdy 2x ročne vyplácané bonusy vo výške mesačného platu pri dosiahnutých cieľoch,
 •  práca sa dá z časti vykonávať formou Home Office,
 •  finančný príspevok 500€ na výrobok vlastnej značky,
 •  príspevky zo sociálneho fondu, napríklad pri jubileách, odchode do dôchodku,
 •  spoločenské akcie, teambuildingy,
 •  dovolenka navyše 5 dní,
 •  zľavy u partnerských predajní v regióne,
 •  príspevok na III. pilier DDS.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná konštrukčná spoločnosť pôsobiaca v oblasti tepelnej techniky.

Lokalita
Skalica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
od 2.500€ + polročné bonusy vo výške mesačného platu (pri splnení cieľov)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.