Späť na zoznam
Manažér výroby PVC

Manažér výroby PVC

Do tímu nášho klienta hľadáme šikovného kandidáta, ktorý má viacročné skúsenosti v oblasti riadenia výroby vrátane činnosti tímu údržbárov.

Popis práce

 • úzka spolupráca na strategickom riadení organizácie
 • stanovovanie výrobných plánov a výrobnej politiky v súlade so stratégiou organizácie
 • riadenie a organizovanie výroby, zaistenie bezproblémového chodu výroby
 • plánovanie výrobných kapacít a zdrojov z hľadiska plnenia termínov zákaziek
 • kontrola a hodnotenie výrobných a finančných plánov pre dodržanie kvality a cenovej efektivity
 • implementácia procesov vedúcich k trvalému zlepšovaniu procesu vo výrobe
 • zaisťovanie maximálneho vyťaženia strojov a zariadení
 • predkladanie návrhov investícií, rozširovanie kapacít a reorganizovanie výroby
 • reportovanie a analýza výrobných výstupov a finančných výsledkov
 • optimalizovanie výrobných procesov a následné nastavovanie optimálnych výrobných parametrov,
  limitov a kapacít  s cieľom zvyšovania kvality a efektivity výroby
 • riadenie zvereného tímu ľudí (3 supervízori výroby, supervízor údržby a operátori výroby - cca 60)
 • nastavovanie funkčnej a personálnej štruktúry výrobno-technického úseku

Predpoklady úspešného kandidáta

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (strojné inžinierstvo, ekonomika a manažment podniku)
 • min. 5 rokov praxe na podobnej pozícii
 • znalosť anglického jazyka je výhodou
 • vedenie ľudí (leadership) a ich motivácia
 • plánovanie a organizovanie práce
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • orientácia v informáciách
 • aktívny prístup k prideleným úlohám a zodpovednostiam

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj
 • notebook, mobilný telefón
 • motivujúce bonusy k fixnému platu

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
1.800 € brutto fix mesačne + variabilná zložka
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.