Späť na zoznam
Marketing Manager (medical)

Marketing Manager (medical)

Manažér marketingu by mal zohrávať kľúčovú úlohu vo vývoji marketingu spoločnosti, koordinovať všetky aktivity súvisiace s produktom a byť podporov predajného tímu. V budúcnosti bude odbornosť manažéra marketingu zásadne prispievať k smerovaniu spoločnosti a podpore predajného tímu pri dosahovaní ich cieľov. Dôležitá je ochota cestovať.

Popis práce

 • strategické plánovanie a koordinácia: vypracovanie a realizácia strategických marketingových plánov na podporu adopcie produktov a rastu príjmov, koordinácia medzifunkčných tímov (vrátane Výroby, V&V, Predajov) za účelom zaistenia súladu marketingových aktivít s cieľmi spoločnosti,pôsobenie ako centrálne kontaktné miesto pre všetky marketingové záležitosti v spoločnosti.
 • prieskum trhu a analýza: vykonávanie komplexného prieskumu trhu na identifikáciu trendov, konkurencie a potrieb zákazníkov, analýza trhových údajov na informovanie o vývoji produktov, stratégiách cenotvorby a pozícii na trhu
 • podpora vývoja produktov: úzka spolupráca s V&V, regulačnými a klinickými záležitosťami a kľúčovými špecialistami na produkty vo výrobe na podporu úsilia o vývoj produktov,zbieranie údajov z V&V a Výroby na preklad technických špecifikácií do presvedčivých hodnotových ponúk pre zákazníkov.
 • generovanie dôkazov a porovnávacie testy: dozor nad štúdiami na hodnotenie výkonnosti produktu a generovanie dôkazov,
 • analýza technických testovacích výsledkov produktu voči konkurentom na identifikáciu jedinečných predajných návrhov (USPs) a konkurenčných výhod.
 • podpora a školenie predajného tímu: poskytovanie kľúčovej podpory Predajnému tímu vývojom materiálov na predaj, prezentácií a literatúry o produktoch, vedenie/koordinácia s V&V pri školiacich reláciách produktov pre členov predajného tímu za účelom zabezpečenia dôkladného pochopenia funkcií a výhod produktu.
 • účasť na veľtrhoch a reprezentácia značky: identifikácia a koordinácia účasti na kľúčových medzinárodných veľtrhoch na prezentáciu produktov, zaistenie efektívnej reprezentácie značky a produktov spoločnosti na veľtrhoch a výstavách.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore marketing, podniková administratíva alebo príbuznom odbore.
 • angličtina, čeština - slovom aj písmom.
 • preukázateľné úspechy vo vyvíjaní a realizácii úspešných marketingových projektov alebo stratégií.
 • ideálna 2-3 ročná prax.
 • výborné analytické, komunikačné a prezentačné zručnosti.
 • silné vodcovské schopnosti a proaktívny prístup.
 • schopnosť samostatne pracovať, riadiť viaceré projekty a efektívne koordinovať medzifunkčné tímy.
 • tieto požiadavky poukazujú na vysokú úroveň odborných zručností a schopností, ktoré sú kľúčové pre úspešné zastávanie pozície manažéra marketingu.

Ponúkané benefity

 • po skúšobnej dobe a hodnotení možné zvýšenie platu,
 • rokuje sa o možnosti firemného auta,
 • možnosť vybudovať si vlastný tím po čase,
 • každoročné úpravy platov,
 • vstupenky na kultúrne podujatia,
 • organizácia vianočných večierkov pre zamestnancov,
 • permanentky na masáže a pedikúru,
 • organizácia wellness víkendov pre zamestnancov s rodinnými príslušníkmi.

Pre koho budete pracovať?

Náš klient je medzinárodná obchodno výrobná spoločnosť.

Lokalita
Hybrid
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP/Dohodou
Mzda
od 2.500€ brutto. V závislosti od skúseností uchádzača, po skúšobnej dobe a hodnotení možné zvýšenie platu.
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.