Späť na zoznam
Mechanický konštruktér

Mechanický konštruktér

Pre nášho klienta hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Implementačný konštruktér so skúsenosťami z strojného inžinierstva alebo dodávateľského inžinierstva.

Popis práce

 • Navrhovanie a vyvíjanie výrobkov, dielov a komponentov v koordinácii s projektovým tímom. 
 • Viesť a zúčastňovať sa na technickej komunikácii s dodávateľmi a oddeleniami v rámci celej skupiny za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti nákladov, kvality, stanovených termínov.
 • Vyvíjanie 3D modelov a výrobných dokumentov (výkresy, zoznamy dielov, špecifikácie) v súlade so zákonmi, predpismi a normami a koordinovanie všetkych informácií o výrobku s príslušnými oddeleniami až do fázy výroby.
 • Zodpovedanosť za systematické plánovanie a vyhodnocovanie testov a simulácií na overenie vlastností systému, najmä pokiaľ ide o praktické využitie všetkých príslušných konštrukčných častí.
 • Vykonávanie analýz dizajnu a procesov, ako aj systematickeho výberu/hodnotenia variantov zabezpečenie splnenia kvalitatívnych cieľov a definovaných špecifikácií.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Titul strojného inžiniera alebo skúsenosti v oblasti konštrukcie a dizajnu výrobkov.
 • Skúsenosti a orientácia v metódach a normách inovačných procesov ( QFD, FMEA,DFMEA, výpočet tolerancie, analýza stromu porúch, DoE atď...).
 • Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni slovom aj písmom.
 • Tímový duch, organizačné schopnosti a zodpovedný prístup k práci.

Ponúkané benefity

 • Okrem mzdy 2x ročne vyplácané bonusy vo výške mesačného platu pri dosiahnutých cieľoch
 • Práca sa dá z časti vykonávať formou Home Office.
 • Finančný príspevok 500eur na kotol vlastnej značky.
 • Príspevky zo sociálneho fondu, napríklad pri jubileách, odchode do dôchodku.
 • Spoločenské akcie, teambuildingy.
 • Dovolenka navyše 5 dní.
 • Zľavy do 50% u partnerských predajní v regióne.
 • Príspevok na III. pilier DDS

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná konštrukčná spoločnosť pôsobiaca v oblasti tepelnej techniky.

Lokalita
Skalica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
od 1.600€ + polročné bonusy vo výške mesačného platu (pri splnení cieľov)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.