Späť na zoznam
Mzdová účtovníčka/mzdový účtovník

Mzdová účtovníčka/mzdový účtovník

Hľadáme skúsenú osobu na pozíciu Mzdová účtovníčka/mzdový účtovník. Táto pozícia zahŕňa zodpovednosť za správu a vykonávanie všetkých aspektov mzdového účtovníctva. Úspešný kandidát bude mať silné znalosti v oblasti mzdového účtovníctva, bude schopný analyzovať mzdy a bude mať skúsenosti s prácou v mzdovom oddelení.

Popis práce

 • mzdová agenda - spracovanie miezd a súvisiace dokumenty,
 • mesačné výkazy - priprava a odoslanie informácií o sociálnom a zdravotnom poistení,
 • dane - mesačné a ročné vyúčtovanie daní zo závislej činnosti,
 • potvrdenia - vystavovanie dokladov o mzde pre zamestnancov.
 • komunikácia s inštitúciami - styk so zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom a ďalšími,
 • sledovanie zmien - monitorovanie noviniek v oblasti HR a miezd,
 • personálna agenda - spracovanie zmlúv, bezpečnosti a dochádzky,
 • štatistiky - príprava štatistických prehľadov o mzdách,
 • účtovanie faktúr - záznamy o dodávateľských a odberateľských faktúrach,
 • bankové a pokladničné doklady - spracovanie a záznamy.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • minimálne stredoškolské s maturitou, ideálne v ekonómii.
 • Angličtina na strednej úrovni.
 • odborník v mzdovom účtovníctve.
 • dobre ovládanie Excelu a zákonník práce.
 • prax v oblasti mzdového účtovníctva alebo HR.
 • samostatnosť a presnosť.

Ponúkané benefity

 • atraktívne platové podmienky, 
 • práca v medzinárodnej spoločnosti, priestor pre realizáciu,
 • stabilný a spoľahlivý zamestnávateľ a dlhodobá pracovná perspektíva, 
 • flexibilný pracovný čas
 • dodatočná dovolenka

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná biotechnologická firma.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP/ Dohodou
Mzda
Od 1.800 € brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.