Späť na zoznam
Nákupca pomocného materiálu

Nákupca pomocného materiálu

Pre nášho klienta, výrobno-obchodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti výroby potravín, hľadáme vhodného kandidáta z Bratislavy na pozíciu Nákupca pomocného materiálu.

Popis práce

 • riadi a koordinuje činnosti súvisiace s nákupom pomocného materiálu
 • zabezpečuje spracovanie a realizáciu plánov v súlade s cieľmi holdingu,
 • určuje stratégiu holdingu v oblasti pomocného nákupu vo zverených kategóriách a garantuje jej súlad s príslušnými normami,
 • realizuje výberové konania na dodávateľov surovín, tovarov, služieb a vyjednáva s kľúčovými dodávateľmi,
 • zodpovednosť a riadenie a kontrola rizík súvisiacich so zabezpečením nákupu,
 • podieľa sa na tvorbe rozpočtov a kalkulácií, zabezpečuje ich dodržiavanie

Predpoklady úspešného kandidáta

 • minimálne ročná prax na pozícii Nákupcu 
 • anglický jazyk na stredne pokročilej úrovni
 • veľmi dobré vyjednávacie a komunikačné zručnosti
 • samostatnosť, zodpovednosť
 • znalosť Microsoft Word, Excel, PowerPoint

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti
 • zaujímavé finančné ohodnotenie + ročný bonus
 • príspevok na cestovné
 • balík sociálnych benefitov pre zamestnancov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobno-obchodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby potravín.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 2.000€ brutto + ročný bonus 13% ročnej mzdy
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.