Späť na zoznam

.NET Developer (3 days a week HO option)

Príležitosť pre .NET Developera pracovať na zaujímavých medzinárodných projektoch.

Popis práce

.NET Developer role and responsibility is to analyze, create, maintain, optimize and support developed systems and applications using tools, languages, libraries and frameworks.

  • Respects the company's policy and regularly acquaints with valid management documents, internal directives and procedures.
  • Performs all the activities as instructed by a supervisor in order to meet company strategic goals.
  • Code development and analysis performance individually or in development and analytical teams.
  • Drawing up of analysis, development documentation and operational documentation.
  • Communication with with the client’s representatives.
  • Software testing and deployment.
  • Performing other tasks assigned by employer.
     

Predpoklady úspešného kandidáta

English – B2
Min. 3 year experience
Continuous system integration
Agile & incremental development
Analytical skills
Attention to detail
Problem-solving attitude
Organizational skills
Communication skills
C#, .NET 4.6+
WPF, WinForms
PowerShell, Git, Visual Studio, NuGet
ASP.NET, IIS is advantage
MSI, WIX Toolset is advantage
COM, C++ is advantage

Ponúkané benefity

– 3 days a week home office option
– regular end-year bonuses (at least the average monthly salary),
– flexible working hours,
– customer visits abroad 1-2 times a year (USA – Silicon Valley, UK, Denmark),
– professional growth,
– interesting work environment with innovating technologies,
– opportunity to influence the final solution,
– multicultural communication possibilities,
– individual approach,
– working in an attractive location in the city center with good public transport,
– teambuilding, sports and joint volunteer activities.

Pre koho budete pracovať?

Our client is a software developer for foreign partners from the United States of America, Denmark and Great Britain. For more than 12 years they have been developing modern technologies for start-ups in IT services, cloud, health, biotechnology and telecommunications area.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok,SZČO
Termín nástupu
ASAP
Mzda
2.300€ TPP / 22 EUR/ hodina kontrakt
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.