PRO Business Solutions

PRO Business Solutions

Mgr. Mária Harvaníková

Key Account Manager – HR Consultant

Obsadzované pracovné príležitosti

Vyštudovala som sociológiu na UK v Bratislave a počas svojej profesnej dráhy som sa venovala činnostiam súvisiacim s prácou s ľuďmi. Pracovala som vo viacerých prieskumných agentúrach, v 2muse na pozícii Account Managera, v NMS Market Research SR som viedla slovenskú pobočku na pozícii Country Managera a v TNS Slovakia som sa venovala klientom na pozícii New Business Development Directora. Pôsobila som krátko aj v personálnej agentúre Business Development. V našej agentúre mám v kompetencii kontakt s klientmi, aktívne vyhľadávanie kandidátov, ako aj participáciu na prieskumných projektoch.

Rada odpoviem na Vaše otázky – napíšte mi prosím na: maria.harvanikova@probs.sk

Ing. Silvia Stránska

Senior HR Consultant

Obsadzované pracovné príležitosti

Študovala som na ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoje profesionálne skúsenosti som získala najmä počas svojho pätnásťročného pôsobenia v nadnárodnej energetickej spoločnosti Dalkia, v ktorej som začala pracovať takmer hneď po ukončení vysokoškolského štúdia. V spoločnosti som pôsobila na rôznych pozíciách. Začínala som ako asistentka obchodného riaditeľa. Postupne som sa vypracovala na špecialistku na internú a externú komunikáciu, neskôr na riaditeľku oddelenia komunikácie. Posledných šesť rokov som pôsobila na pozícii riaditeľky komunikácie a ľudských zdrojov pre Dalkia na Slovensku. Vďaka postupnému profesionálnemu rastu som získala komplexný pohľad na fungovanie firmy v rozličných fázach jej vývoja. V našej agentúre mám v kompetencii kontakt s klientmi, aktívne vyhľadávanie kandidátov a poradenstvo v strategických oblastiach HR.

Rada odpoviem na Vaše otázky – napíšte mi prosím na: silvia.stranska@probs.sk

Mgr. Iveta Šottníková

Key Account Manager – HR Consultant

Obsadzované pracovné príležitosti

Vyštudovala som sociológiu na Trnavskej Univerzite. Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti prieskumu trhu a verejnej mienky, a to prostredníctvom kvantitatívnych aj kvalitatívnych metód. Pôsobila som na oddelení mediálneho výskumu STV, v prieskumných agentúrach TNS (pracovné pozície Project Manager a Sector Leader) a NMS Market Research SR (Account Manager). V agentúre participujem na realizácii a vyhodnocovaní prieskumov, aktívne vyhľadávam kandidátov a vediem výberové konania.

Rada odpoviem na Vaše otázky – napíšte mi prosím na: iveta.sottnikova@probs.sk

JUDr. Mgr. Monika Abelová

HR Advisor – Consultant

Obsadzované pracovné príležitosti

Študovala som sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr právo na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius, s dôrazom na oblasť pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Štúdium som zavŕšila rigoróznou skúškou na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V oblasti Human Resources pracujem celý môj profesijný život, takmer dve desaťročia. Pôsobila som na rôznych pozíciách v oblasti ľudských zdrojov, v dvoch nadnárodných spoločnostiach, Volkswagen Slovakia a Siemens. V našej agentúre ako externý spolupracovník aktívne vyhľadávam kandidátov a vediem výberové konania. Pre klientov tiež poskytujem poradenstvo v strategických oblastiach HR.

Rada odpoviem na Vaše otázky – napíšte mi prosím na: monika.abelova@probs.sk