Späť na zoznam
Obchodná manažérka/manažér vydavateľstva

Obchodná manažérka/manažér vydavateľstva

Pre nášho klienta, nadnárodné odborné vydavateľstvo hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Obchodná manažérka/manažér

Popis práce

• samostatne a komplexne vedie menšie obchodné oddelenie (2 pracovníci)
• zodpovedá za udržiavanie dobrých vzťahov s najdôležitejšími klientami a zákazníkmi OZ
• systematicky monitoruje aktuálne dianie na stavebnom trhu a na trhu architektúry a dizajnu na Slovensku a v zahraničí s cieľom vyhľadávať a získavať potenciálnych klientov pre inzerciu
• zodpovedá za napĺňanie, udržiavanie a aktualizáciu databázy klientov
• poskytuje servis požadovaných výstupov z databázy pre vnútorné alebo komerčné účely OZ za oddelenie obchodu,
• pravidelne písomne reportuje svojmu nadriadenému
• monitoruje a usmerňuje aktivity pracovníkov obchodného oddelenia
• zodpovedá za plnenie plánu tržieb za inzerciu a partnerstvá
• na základe spätnej väzby od klientov navrhuje do plánu aktivít a produktov vydavateľstva nové tituly na vydanie alebo nové produkty
• zodpovedá za včasné a komplexné odovzdanie podkladov pre inzerciu za celé oddelenie
• usporadúva školenia a tréningy obchodných zručností pracovníkov obchodného oddelenia

Predpoklady úspešného kandidáta

• obchodnícky duch, skúsenosti s prácou s klientom,
• kultivovaný, príjemný prejav,
• záujem o stavebníctvo a architektúru, nové trendy v tejto oblasti,
• tvorivé myslenie,
• schopnosť rýchlo sa zorientovať vo zverenej oblasti,
• pracovitosť a nadšenie pre zverené portfólio,
• výborné organizačné schopnosti, spoľahlivosť, odolnosť voči stresu, všestrannosť,
• schopnosť viesť stretnutia a bezproblémová komunikácia osobne, telefonicky, e-mailom,
• schopnosť vytvárať v danej oblasti networking,
• stredne pokročilú znalosť AJ slovom aj písmom.

Ponúkané benefity

• zázemie medzinárodnej spoločnosti,
• samostatná a zaujímavá práca s možnosťou osobného a profesionálneho rastu,
• možnosť ovplyvňovať výšku platu (výkonnostné bonusy),
• penzijné poistenie platené zamestnávateľom.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodné odborné vydavateľstvo.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
1500€ brutto + bonusy
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.