Späť na zoznam
Obchodník v oblasti distribúcie klimatizácie (celé Slovensko)

Obchodník v oblasti distribúcie klimatizácie (celé Slovensko)

Zaujímavá pracovná ponuka pre obchodných zástupcov so skúsenosťami v oblasti klimatizácii, prípadne pridružených oblastí (vykurovanie, vzduchotechnika, TZB). Miesto práce celé Slovensko.

Popis práce

  • cieľovými zákazníkmi obchodného zástupcu budú slovenské firmy, projektanti, živnostníci, ktorí sa venujú inštalácii, servisu a projekcii klimatizačnej techniky a TZB
  • aktívne vytváranie objednávok u existujúcich obchodných partnerov,
  • vyhľadávanie nových zákazníkov, budovanie dlhodobých obchodných vzťahov,
  • nadväzovanie, udržiavanie a rozvíjanie obchodných vzťahov (v súlade s obchodnou stratégiou),
  • starostlivosť o existujúcich zákazníkov, - schvaľovanie a príprava podkladov na tvorbu cenových ponúk a obchodných dokumentov,
  • plnenie obchodného plánu
  • monitorovanie situácie na trhu, o konkurencii a vývojových trendoch,
  • spracovávanie správ o výsledkoch predaja a analýza dát

Predpoklady úspešného kandidáta

– prax na pozícii obchodného zástupcu 2 – 4 roky (oblasť klimatizácií príp. vykurovanie, vzduchotechnika, TZB)
– vzdelanie SŠ odborné/VŠ technické zameranie,
– technické vedomosti a technické myslenie
– čítanie dokumentácie,
– vysoká miera iniciatívy v prístupe k zadaným úlohám,
– zodpovedný prístup,
– dobrá organizácia práce- tímový hráč,
– vodičský preukaz typ B (aktívne jazdenie)

Ponúkané benefity

– stabilné zázemie medzinárodnej spoločnosti,
– mladý a priateľský pracovný kolektív,
– flexibilný pracovný čas,
– priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj,
– služobný automobil (aj na súkromné účely),

  • notebook, telefón, databáza

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je obchodná spoločnosť

Lokalita
celé Slovensko (kancelária v Bratislave)
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
1.200€ - 1.400€ mesačná základná brutto mzda + 2% mesačne z predaja (podmienené obratom - min. provízia 500€ a horná hranica nie je limitovaná)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.