Späť na zoznam
Obchodný riaditeľ

Obchodný riaditeľ

Pre nášho klienta hľadáme skúseného kandidáta s praxou na obchodníckych riadiacich pozíciách.

Popis práce

 • príprava, priebežná aktualizácia, riadenie implementácie obchodnej stratégie firmy v súlade so strategickými cieľmi
 • stanovenie obchodného plánu pre dosahovanie vytýčených cieľov a dohlaď na jeho plnením
 • monitorovanie a analyzovanie trhu a vývojových trendov a koordinácie akčných plánov k prenikaniu  na nové trhy
 • posúdenie a schválenie interných smerníc pre oblasť obchodnej a odbytovej politiky organizácie
 • rozvoj vzťahov v segmente kľúčových zákazníkov firmy
 • schvaľovanie obchodných zmlúv a zákaziek
 • reprezentovanie firmy na jednaniach so stálymi obchodnými partnermi, potenciálnymi zákazníkmi a ďalšími subjektami
 • analyzovanie výsledkov obchodného tímu a príprava správ o priebehu a výsledkoch obchodnej činnosti firmy
 • spolupráca s ostatnými oddeleniami firmy
 • reporting výsledkov vedeniu spoločnosti
 • vedenie, motivácia, hodnotenie a kontrola výkonu podriadených pracovníkov v rámci obchodného oddelenia  (cca 10 ľudí zákaznícky servis + 5 obchodníci)
 • kontrola a hodnotenie kvality a výsledkov práce podriadených pracovníkov, posudzovanie a hodnotenie efektívnosti  a výkonnosti oddelenia obchodu
 • vytváranie finančného plánu oddelenia

Predpoklady úspešného kandidáta

 • obchodné vyjednávanie
 • prax na podobnej pozícii najlepšie vo výrobnej oblasti
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • finančné plánovanie
 • počítačová spôsobilosť
 • aktívna znalosť anglického jazyka (min. úroveň B2) a nemecký jazyk je výhodou
 • ekonomické povedomie
 • flexibilita
 • výkonnosť, samostatnosť
 • plánovanie a organizovanie práce
 • vedenie ľudí (leadership)

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj
 • notebook, mobilný telefón
 • motivujúce bonusy k fixnému platu

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
1.800 eur brutto fix mesačne + variabilná zložka + ročná odmena
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.