Späť na zoznam
Obchodný riaditeľ

Obchodný riaditeľ

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť z Prešova, hľadáme skúseného obchodného riaditeľa.

Popis práce

Obchodný riaditeľ definuje a implementuje obchodnú stratégiu, riadi obchodný tým a koordinuje všetky činnosti v súlade s obchodnou stratégiou firmy, oblasť pôsobenia SK/CZ + vybrané exportné trhy.

 • Komplexný dohľad a zodpovednosť za chod a rozvoj obchodnej a marketingovej časti spoločnosti.
 • Príprava, priebežná aktualizácia, riadenie implementácie a vyhodnocovanie obchodnej a marketingovej stratégie spoločnosti.
 • Stanovovanie obchodného a marketingového plánu pre dosahovanie vytýčených cieľov a dohľad nad jeho plnením.
 • Monitorovanie a analyzovanie trhu a vývojových trendov, iniciácia a koordinovanie akčných plánov k prenikaniu na nové trhy.
 • Stanovovanie interných smerníc / metodiky práce pre obchodnú a marketingovú činnosť firmy.
 • Rozvoj vzťahov v segmente kľúčových zákazníkov firmy, podporovanie predajcov pri vyjednávaní a uzatváraní obchodu.
 • Schvaľovanie obchodných a marketingových zmlúv a zákaziek.
 • Reprezentovanie spoločnosti u odbornej i laickej verejnosti, na jednaniach so stálymi obchodnými partnermi, potenciálnymi zákazníkmi.
 • Analyzovanie výsledkov obchodného tímu a príprava reportov o priebehu a výsledkoch obchodnej činnosti spoločnosti.
 • Spolupráca s ostatnými oddeleniami firmy.
 • Udržovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM).
 • Vedenie, motivácia, hodnotenie a kontrola výkonov podriadených pracovníkov v rámci obchodného oddelenia.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Minimálne 5 ročné skúsenosti na pozícii Obchodného riaditeľa/manažéra vo výrobnej spoločnosti
 • Anglický jazyk - aktívna znalosť, nemecký jazyk - výhodou
 • Skúsenosti s implementáciou a rozvojom obchodnej stratégie spoločnosti
 • Veľmi dobré manažérske a líderské zručnosti
 • Samostatná osobnosť s aktívnym prístupom

Ponúkané benefity

 • stabilná práca
 • zaujímavé finančné a nefinančné benefity
 • možnosť odborného rastu

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešov
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 2.000€ brutto + bonusy
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.