Späť na zoznam
Obchodno-technický zástupca pre export

Obchodno-technický zástupca pre export

Máš skúsenosti obchodno-technického zástupcu a ovládaš anglický jazyk? Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť, hľadáme nového kolegu do obchodného tímu.

Popis práce

• Vykonávanie obchodnej činnosti na pridelených trhoch
• Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí
• Vedenie obchodných stretnutí, vyjednávanie obchodných podmienok a udržiavanie obchodných štandardov na zverenom trhu
• Aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia s klientmi za účelom upevnenia a rozvoja obchodných vzťahov
• Prezentácia a optimalizácia portfólia produktov a služieb, spolupráca pri tvorbe cenových kalkulácií klientom
• Prieskum konkurencie, sledovanie cien, trendov a produktového portfólia na zverených trhoch
• Dojednávanie obchodných podmienok pre uzatváranie obchodných a servisných zmlúv s klientami na pridelených trhoch
• Kontrola uhradenia faktúr
• Monitorovanie trhu, marketingové aktivity, reportovanie, vypracovávanie analýz trhu a predaja

Predpoklady úspešného kandidáta

• Minimálne 2 ročné skúsenosti na pozícii Obchodno-technického zástupcu
• Skúsenosti s komunikáciou so zahraničnými klientmi
• Aktívna znalosť anglického jazyka - podmienkou
• Znalosť nemeckého jazyka - výhodou
• Technické alebo ekonomické vzdelanie
• Maximálna samostatnosť
• Dobre rozvinuté obchodnícke zručnosti
• Flexibilita

Ponúkané benefity

• práca v stabilnej spoločnosti,
• priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj,
• pružný pracovný čas,
• rôzne finančné aj nefinančné motivujúce bonusy
• služobný automobil, notebook, mobilný telefón.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
Ihneď alebo dohodou
Mzda
od 1.200€ brutto v závislosti od skúseností kandidáta + 1% z obratu
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.