Späť na zoznam
Obchodný zástupca – technical area (západné Čechy)

Obchodný zástupca – technical area (západné Čechy)

Zaujímavá pracovná ponuka pre Obchodno technických zástupcov. Miesto práce západné Čechy. TPP, Základný mesačný plat 1.500€ brutto + 300€ variabilná zložka.

Popis práce

Aktívne vytváranie objednávok u existujúcich obchodných partnerov v regióne.
Vyhľadávanie nových zákazníkov , budovanie dlhodobých obchodných vzťahov, prezentácia noviniek, podporné marketingové aktivity a ostatné činnosti spojené s obchodom:

– nadväzovanie, udržiavanie a rozvíjanie obchodných vzťahov so zákazníkmi v pridelenej oblasti (v súlade s obchodnou stratégiou),

– starostlivosť o existujúcich zákazníkov,

– schvaľovanie a príprava podkladov na tvorbu cenových ponúk a obchodných dokumentov,

– tvorba základného návrhu technického riešenia podľa požiadavbiek zákazníkov,

– plnenie obchodného plánu a tvorba obchodnej stratégie firmy, budovanie obchodnej značky,

– monitorovanie situácie na trhu, o konkurencii a vývojových trendoch,

– spracovávanie správ o výsledkoch predaja a analýza dát,

– organizácia prezentácií, výstav a príprava marketingových podkladov,

– realizácia školení pre externých a interných zákazníkov.

Predpoklady úspešného kandidáta

– prax na pozícii obchodn-technického zástupcu 1 – 2 roky,

– vzdelanie SŠ odborné/VŠ technické zameranie,

– znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni,

– technické vedomosti a technické myslenie – čítanie jednoduchej dokumentácie, tvorba jednoduchých náčrtov,

– vysoká miera iniciatívy v prístupe k zadaným úlohám,

– zodpovedný prístup,

– zmysel pre detail,

– tímový hráč,

– vodičský preukaz typ B.

Ponúkané benefity

– stabilné zázemie medzinárodnej spoločnosti,

– mladý a priateľský pracovný kolektív,

– flexibilný pracovný čas,

– priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj,

– automobil, notebook, telefón,

– rôzne formy príspevkov a bonusov: sobáš, narodenie dieťaťa, príspevok na DDS, vernostný bonus,

– teambuildingové akcie.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobno – obchodná spoločnosť so zameraním na výrobu filtrov pre vzduchotechniku.

Lokalita
západné Čechy
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
1.500€ mesačná základná brutto mzda + 300€ VZ
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.