Späť na zoznam
Online marketingový špecialista

Online marketingový špecialista

Našim klientom je malá výkonná firma pôsobiaca v oblasti distribúcie klimatizácií a tepelných čerpadiel, ktorá má veľký potenciál rastu. Do jej tímu na novovytvorenú pozíciu Online marketingový špecialista hľadáme samostatného a dostatočne skúseného kandidáta, ktorý je otvorený novým výzvam ako aj nastavovaniu marketingovej stratégie a jej implementácie.

Popis práce

- spravovanie sociálnych sietí - FB, Instagram, príležitostne YouTube, LinkedIn v rámci content marketingových projektov cielených na B2C.
- manažovanie tvorby stratégie a obsahu pre sociálne siete a vyhodnocovanie týchto kampaní
- základná grafická a obsahová úprava príspevkov
- grafická a textová príprava obsahu v spolupráci s grafikom
- základná aktualizácia a spravovanie webovej stránky spoločnosti
- tvorba newsletteru pre B2B segment
- vyhodnocovanie úspešnosti a sledovanie správania príjemcov newslettru
- aktívna účasť na tvorbe marketingovej stratégie spoločnosti
- implementácia stanovenej marketingovej stratégie do online marketingových aktivít
- zodpovednosť za správne nastavenie offline / online marketingových aktivít za účelom dosiahnutia firemných cieľov
- pravidelná komunikácia s externými dodávateľmi PPC reklamy, grafiky, textov
- sledovanie trendov v oblasti online marketingu a ich implementácia do marketingovej stratégie 

Predpoklady úspešného kandidáta

 • stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v oblasti marketingu výhodou
 • skúsenosť v oblasti online marketingu min. 1-3 roky
 • skúsenosť pri tvorbe marketingovej stratégie- skúsenosť so základným vyhodnocovaním online marketingových aktivít za pomoci Google Analytics
 • slovenský jazyk – na výbornej úrovni (slovom aj písmom)
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom (min B2)
 • dôslednosť a kreativita- prehľad o aktuálnych trendoch v online svete
 • proaktívny prístup, záujem vzdelávať sa, učiť sa nové veci a napredovať
 • samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť, férovosť
 • tímový hráč s inovatívnymi nápadmi
 • Microsoft Excel - Pokročilý 
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Adobe Photoshop – mierne pokročilý
 • Adobe Ilustrator - mierne pokročilý

Ponúkané benefity

 • možnosť práce na HO na základe dohody s priamym nadriadeným
 • pozícia s reálnou perspektívou rozširovania zodpovedností a odborného rastu
 • stabilné zázemie v rozvíjajúcej sa spoločnosti
 • mladý a priateľský pracovný kolektív,
 • flexibilný pracovný čas,
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie
 • príspevok na stravovanie
 • teambuildingové aktivity

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je obchodná spoločnosť

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok,SZČO
Termín nástupu
dohodu
Mzda
od 1400 Eur brutto fix mesačne + koncoročné prémie
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.