Späť na zoznam
Osobná asistentka generálneho riaditeľa

Osobná asistentka generálneho riaditeľa

Pre nášho klienta hľadáme spoľahlivú a na detail orientovanú Osobnú asistentku / asistenta generálneho riaditeľa (GR) spoločnosti. Úspešná kandidátka / úspešný kandidát by mala disponovať kvalitnými interpersonálnymi schopnosťami, výbornými komunikačnými zručnosťami v písomnom aj ústnom prejave. Z dôvodu početných interných i externých kontaktov s vysokopostavenými osobami a častého styku s dôvernými údajmi vyžaduje táto pozícia vysoký stupeň taktnosti a čestnosti. Táto pozícia spadá priamo pod GR – majiteľa spoločnosti a zastrešuje kompletné riadenie širokej škály úloh administratívnej podpory a osobnej agendy GR tak, aby sa mohol sústrediť na svoje primárne zodpovednosti a maximalizovať svoj čas a efektivitu.

Popis práce

 • komunikuje a/alebo koordinuje inštrukcie a žiadosti generálneho riaditeľa s rôznymi jednotlivcami a oddeleniami
  - riadi všetky formy firemnej a súkromnej komunikácie a korešpondencie v mene GR, styk s klientmi, dodávateľmi, pripravuje prieskumy, komunikuje s orgánmi verejnej správy, finančnými a vzdelávacími inštitúciami, poisťovňami, atď.
  - zodpovedá za bankové účty a zverené transakcie
  - prijíma a zbežne filtruje telefonáty, listy a návštevníkov generálneho riaditeľa
  - pre generálneho riaditeľa plánuje stretnutia a dohaduje schôdzky, konferencie, služobné cesty ako aj cesty súkromného a rodinného charakteru
  - koordinujte a zabezpečuje obchodné aj súkromné/privátne stretnutia, obedy ako aj obchodné stretnutia a eventy v rezidencii generálneho riaditeľa
  - prepisuje poznámky a záznamy z porád a obchodných stretnutí, často vysokoodborného alebo dôverného charakteru, pripravuje odborné prezentácie na základe pokynov GR
  - spracováva a upravuje listy, dokumenty, e-maily, obchodné návrhy a zabezpečuje odpovede na tú korešpondenciu, ktorá to vyžaduje - presmerováva a odpovedá na rutinnú korešpondenciu, ktorá nevyžaduje pozornosť generálneho riaditeľa
  - pripravuje dokumenty na schválenie generálnemu riaditeľovi
  - pripravuje špeciálne výkazy, zhromažďuje, sumarizuje a analyzuje zverené odborné dáta a údaje
  - organizuje a urýchľuje pracovný tok cez kanceláriu generálneho riaditeľa a iniciuje následné kroky
  - koordinuje aktivity súvisiace s rezidenciou, vozidlami a iným súkromným majetkom GR a zastupuje osobné záujmy a povinnosti generálneho riaditeľa a jeho rodiny

Predpoklady úspešného kandidáta

 • výborné komunikačné zručnosti (písomný aj ústny prejav)
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie najlepšie humanitného smeru
 • minimálne 7 - 10 rokov prax na podobnej pozícii
 • reprezentatívne vystupovanie
 • zrelá osobnosť
 • anglický jazyk na úrovni B2 – C1
 • preklad dokumentov z angličtiny do slovenčiny a naopak
 • vysoká orientácia na detail a čas súvisiaca s dodržaním presnosti, včasnosti a kvality pri všetkých úlohách
 • výborné interpersonálne zručnosti
 • vysoký stupeň taktnosti a čestnosti

Ponúkané benefity

 • práca v medzinárodnej spoločnosti
 • priestor pre uplatňovanie kreatívneho a samostatného prístupu k zvereným úlohám
 • stabilný a spoľahlivý zamestnávateľ
 • dlhodobá pracovná perspektíva
 • motivujúci odmeňovací systém podľa dosiahnutých výsledkov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná biotechnologická firma.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
od 1.600€ brutto fix mesačne + ročný bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.