Späť na zoznam
Plánovač vo výrobnej spoločnosti

Plánovač vo výrobnej spoločnosti

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť, hľadáme nového kolegu na pozíciu Plánovač.

Popis práce


 • Plánovanie výroby podľa objednávok zákazníkov

 • Spolupráca s vedením pri koordinácii a plánovaní výrobných činností a stanovení priorít

 • Monitorovanie realizácie plánu výroby a včasné riešenie prípadných problémov

 • MRP a následne plánovanie dodávok od dodávateľov na základe potrieb výroby

 • Kontrola plnenia dodávok od dodávateľov (množstvo, kvalita, termíny)

 • Riadenie a monitorovanie zásob

 • Monitorovanie priebehu výroby, analýza oneskorenia a prerušenia a následná úprava plánu výroby tak, aby sa dodržali dohodnuté termíny

 • Monitorovanie a podávanie správ o pokroku/problémoch s plánmi výroby a dodávok zákazníkom generálnemu manažérovi

 • Spolupráca s medzifunkčným tímom (predaj, výroba, kvalita, inžinierstvo) a poskytovanie vedenia pri plánovaní výroby

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Minimálne 2 ročné skúsenosti na obdobnej pozícii vo výrobnej spoločnosti
 • Vysokoškolské technické vzdelanie
 • Vysoká miera zamerania na zákazníka (interne aj externe)
 • Vynikajúce ovládanie MS Office a ERP
 • Schopnosť pracovať z vlastnej iniciatívy s proaktívnym strategickým prístupom k výzvam
 • Schopnosť proaktívne riešiť problémy a a out of box thinking
 • Výborné komunikačné schopnosti
 • Skúsenosti na podobnej pozícii s prácou vo výrobnom prostredí
 • Aktívna znalosť anglického jazyka

Ponúkané benefity

 • Práca na 1 zmenu (7:30 - 16:00)
 • Pružný pracovný čas
 • Práca v spoločnosti s rodinnou firemnou kultúrou
 • Práca v dynamickom tíme medzinárodnej spoločnosti (angličtina na dennej báze)
 • Mobilný telefón
 • Notebook
 • Finančné odmeny podľa výsledkov
 • Jednorazové príspevky (pri uzavretí sobáša, narodení dieťaťa, atď)

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
TT/BA kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
1.600€ až 2.300€ brutto v závislosti od skúseností kandidáta
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.