Späť na zoznam

Plant Industrial Engineering Manager

We are looking for experienced Industrial Engineering Manager with demonstrated history in automotive industry or in plastic material production. He should have a good knowledge in defining manufacturing processes (injection molding,blowing, welding, etc.) and in managing new projects.

Popis práce

 • From the start of the project to the production process, accompany the project technician in the injection, blow, welding, assembly (initial sample preparation, mold testing, training ...) process - define this period depending on the process.
  - He/ she is nominated as a pilot of C4 process - and he is therefore responsible for managing this process in line with description of the process with defined resposabilities.
  - After receiving RFQ from a customer - prepare input data at the required time for price calculation purposes and define production
  processes.
  - Cooperate with a purchase manager when selecting suppliers of tools, machines, components ....
  - After receiving a new project from the customer, prepare and monitor the implementation plan for the new project.
  - Organize project meetings to inform all attendees (Technical Manager, QSE manager, Logistics manager ... ....)
  - Support the quality department in the project phase – be aware of customer requirements, assistance with the preparation of approval documents for validation samples and customer audits.
  - Develop the terms of reference for tools and machines and ensure compliance.

Predpoklady úspešného kandidáta

- University degree in the technical field
- English language (B2)
- Technical knowledge needed to implement new projects, phases of industrialisation, quality knowledge requirements (managing related processes)
- To be a hands on, structured and methodical team player with supportive attitude and proven leadership skills

Ponúkané benefity

– International group and environment,
– Dynamic and professional team,
– Professional growth,
– Multicultural communication possibilities,
– Team buildings and company events,
– Motivating salary

Pre koho budete pracovať?

Our client is a production company

Lokalita
Banská Bystrica region
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
asap or upon agreement
Mzda
from 3.200€ brutto fix + 15% yearly bonus upon KPIs
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.