Späť na zoznam
Poľnohospodársky inžinier

Poľnohospodársky inžinier

Pre nášho klienta hladáme šikovného Poľnohospodárského inžiniera a máme zaujímavú pracovnú ponuku v Košickom kraji.

Popis práce

 •  ročné plánovanie prác, nákladov a výnosov plodín, ako aj zisku
 •  manažovanie rastlinnej výroby v jemu zverenej lokalite
 •  plán a optimalizácia použitia hnojív, chemikálii
 •  úzka spolupráca s mechanizačným úsekom
 •  pripravovanie osevných postupov poľnohospodárskych plodín
 •  sledovanie aktuálnej pôdohospodárskej legislatívy
 •  vypracovať/kontrolovať a podávať hlásenia na orgány kontroly a podpory (ÚKSUP, PPA)
 •  agronomická evidencia

Predpoklady úspešného kandidáta

 •  znalosť programu SKEAGIS -výhoda
 •  pozícia je vhodná aj pre absolventa

Ponúkané benefity

 •  poskytnuté zázemie v stabilnej spoločnosti,
 •  umožňené dlhodobé uplatnenie a rast,
 •  poskytnutie priestoru na interné kariérne rotácie,
 •  nižšia náročnosť na mentálny stres,
 •  vysoký etický štandard manažmentu aj zamestnancov.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je obhospodarovanie pôdy, rastlinná a živočíšna výroba, ako aj poskytovanie mechanizačných služieb.

Lokalita
Košický kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP / dohodou
Mzda
začína od 1.400€ brutto pre juniora a odvíja sa v závislosti od skúsenosti.
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.