Späť na zoznam
Pracovník kvality projektov

Pracovník kvality projektov

Máte skúsenosti s plánovaním, realizáciou alebo dokumentovaním aktivít kvality počas projektov? Ste otvrený/á novým výzvam? Hľadáme práve Vás.

Popis práce

Podpora projektov:

 • plánovanie, realizácia a dokumentovanie aktivít kvality počas projektovej fázy ( napr. FMEA, špeciálne požiadavky zákazníkov, control plan, APQP, PPAP),
 • validácia vývoja projektu a zabezpečenie naplnenia interných a zákazníckych požiadaviek,
 • podpora projektového tímu v oblasti odhalenia a riadenia rizík, problémov a stanovení priorít a vhodných nápravných opatrení,definícia požiadaviek, plánovanie, dopytovanie, výber, objednávanie štandardných meracích zariadení,
 • podpora počas prototypovej, pred –sériovej a sériovej fázy v oblasti zabezpečenia kvality produktu a procesu,posudzovanie, dokumentovanie a reportovanie stavu projektov v jednotlivých fázach projektu a pre vzorkovanie.

Podpora sériovej výroby:
 • tvorba, aktualizácia a zmenová služba pre skúšobné plány, meracie postupy, pomocné predpisy, nastavovacie postupy pre skúšobné stanice a ostatnú riadenú dokumentáciu,
 • monitorovanie kľúčových ukazovateľov kvality, ich analýza a podpora tímu pri identifikácii koreňovej príčiny, ako aj návrhu nápravných a preventívnych opatrení.

Podpora pri zmenovom konaní (dizajnu, nových dodávateľov, nových nástrojov, procesov, strojov a liniek):
 • účasť na plánovaní a zhodnotení rizík,
 • analýza, interpretácia výsledkov,
 • presadzovanie a zabezpečenie interných a externých požiadaviek na kvalitu produktu a procesu,
 • plnenie ďalších špecifických úloh a povinností súvisiacich s výkonom práce.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • nemecký jazyk - stredne pokročilý (B2) alebo anglický jazyk - stredne pokročilý (B2),
 • Microsoft Outlook - Pokročilý,
 • Microsoft Word - Pokročilý,
 • Microsoft Excel - Pokročilý,
 • 2-ročná skúsenosť na podobnej pozícii,
 • skúseností s metodikami 8D, FMEA, Control plán a MSA sú podmienkou,
 • minimálne dvojročná prax v odbore kvality je nutná,
 • vítané sú skúsenosti v oblasti kvality v automotive,
 • výborné komunikačné schopnosti a analytické myslenie,
 • znalosť cudzieho jazyka je podmienkou, komunikácia na dennej báze (slovom aj písmom),
 • skúseností s auditorovaním dodávateľov (VDA 6.3),
 • schopnosť tímovej práce,
 • zvládanie stresových situácií.

Ponúkané benefity

 • stabilné pracovné prostredie v renomovanej spoločnosti so zahraničnou účasťou,
 • zabezpečený adaptačný proces,
 • adekvátne platové ohodnotenie,
 • moderné pracovné prostredie a dynamický kolektív,
 • fitness centrum a masáže pre zamestnancov priamo vo firme,
 • jazykové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom,
 • rôzne iné benefity.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť

Lokalita
Michalovce
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď alebo dohodou
Mzda
1.800€ brutto + 20% bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.