Späť na zoznam
Pracovník technickej podpory

Pracovník technickej podpory

Pre nášho klienta pôsobiaceho v oblasti predaja systémov na bezpečnosť a ochranu objektov hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Pracovník technickej podpory.

Popis práce

 • technická podpora pre partnerov a zákazníkov,
 • predpredajná technická pomoc a služby popredajnej podpory,
 • vedenie a vývoj vzdelávacích programov, manuálov a materiálov pre partnerov a kolegov, príprava technických prezentácií a ukážok produktovej rady,
 • spolupráca s obchodným tímom ako kľúčový technický poradca a identifikácie všetkých technických problémov s cieľom zabezpečiť spokojnosť zákazníka vo všetkých fázach procesu predaja,
 • ponúkanie optimálnych riešení technického zabezpečenia a bezpečnostných zariadení,
 • sledovanie nových technológií na trhu.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • plynulá znalosť angličtiny (úroveň B2),
 • vzdelanie technického smeru,
 • angažovanosť, iniciatíva, tímovo orientovaný človek,
 • zameranie na výsledky,
 • minimálne 2 roky predchádzajúcej praxe na obdobných pozíciách v oblasti bezpečnosti a ochrany objektov (technická ochrana),
 • silné technické zručnosti so znalosťou systémov video sledovania, narušenia, kontroly prístupu a systému interkomov,
 • výborné komunikačné a prezentačné schopnosti,
 • vysoký stupeň tímovej práce, zodpovednosť, flexibilita a proaktivita,
 • vysoká úroveň pracovnej etiky a čestnosti.
 • vzťah k novým technológiám a ochota neustále sa zlepšovať,
 • znalosť balíka MS Office a internetu,
 • vodičský preukaz a dostupnosť na občasné služobné cesty.

Ponúkané benefity

 • možný kariérny rast,
 • výkonnostné stimuly v závislosti od výsledkov spoločnosti a osobných výsledkov,
 • príležitosti na profesionálny rozvoj a trvalé školenia,
 • spolupráca s profesionálnym a dynamickým tímom,
 • priateľská a tímová pracovná atmosféra.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná spoločnosť v oblasti bezpečnostných služieb.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
1.600€ - 2.000€ brutto fix mesačne v závislosti od skúseností
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.