“Jednoduché môže byť náročnejšie ako zložité: Treba sa naozaj veľmi snažiť, aby sa vaša myseľ vyčistila. Potom budete môcť rozmýšľať jednoducho. Ale nakoniec to stojí za to, lebo potom pohnete horami.“ Steve Jobs.”

Spoločnosť PRO Business Solutions s.r.o. vám ponúka spoluprácu pri personálnom poradenstve, a to najmä v oblasti hľadania nových zamestnancov a pri realizácii kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu zamestnancov.

Viac informácií o našej ponuke nájdete priamo na stránkach venovaných jednotlivým ponúkaným formám spolupráce:

PRO-People Management

PRO-Aktívne vyhľadávanie zamestnancov

PRO-Predselektívny výber

PRO-Zamestnanecký prieskum

PRO-Zamestnanecký focus

PRO-Research Solutions