“Cena je to, čo zaplatíš. Hodnota je to, čo dostaneš.” Warren Buffett

Výber nového zamestnanca je zodpovedná, a často náročná úloha. Najmä ak ide o pozície, ktoré si vyžadujú certifikáty či špeciálne skúsenosti, zistíte, že vám nestačia interné databázy či inzercia na bežných portáloch s ponukou práce. Alebo jednoducho nemáte dostatok času, aby ste sa prehrabávali stovkami inzerátov, prezerali životopisy, a trávili dni na pohovoroch – aby ste našli toho správneho človeka.

Spoluprácou so spoločnosť PRO Business Solutions s.r.o. získate spoľahlivého, flexibilného a diskrétneho partnera pri výbere vašich nových zamestnancov. Špecializujeme sa na vyhľadávanie kandidátov na pracovné pozície stredného a vyššieho managementu, ako aj pozície špecialistov z rôznych oblastí (napr. IT, retail, financie, logistika a pod.).

 

Výhody spolupráce

– dobrá znalosť pracovného trhu

– aktívne vyhľadávanie na sociálnych sieťach

– platba až v momente, keď vybraného kandidáta zamestnáte

– garancia náhrady pracovníka bez poplatku

– garancia vrátenia platby, resp. jej časti v prípade ukončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

Postup

Špecifikácia pracovnej pozície

Pri každej pozícii, ktorú vám pomáhame obsadiť, si musíme špecifikovať jej popis. Môžete ho mať pripravený, alebo ho vypracujeme spolu s vami. Potrebujeme vedieť:

– predpoklady pre výkon pozície (vzdelanie, skúsenosti, certifikáty, osvedčenia, licencie, jazykové schopnosti)

– náplň práce, prípadne špecifikácia jednotlivých úloh

– zodpovednosti a kompetencie

– zaradenie v organizačnej štruktúre

– špeciálne požiadavky na zamestnanca (napr. ohľadom pracovnej doby, ochota cestovať…)

– platové možnosti, prípadné bonusy, benefity pre zamestnanca

Vyhľadávanie kandidátov

Pri vyhľadávaní vhodných kandidátov podľa charakteru obsadzovanej pozície využívame:

– recruiting založený hlavne na inzercii na portáloch s pracovnými ponukami

– vyhľadávanie v interných databázach

– networking – aktívne vyhľadávanie na sociálnych sieťach

– headhunting – vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych kandidátov, ktorí pracujú na pozíciách, kde sú na nich kladené rovnaké alebo podobné nároky, ako si vyžaduje obsadzovaná pozícia

Výber kandidátov

Pri výbere vhodných kandidátov pre vás postupujeme nasledovne:

– úvodný telefonický kontakt na preverenie motivácie, očakávaní a základných predpokladov kandidáta

– pohovor, najčastejšie osobný, prípadne online cez SKYPE, zameraný na preverenie profesných, znalostných a osobnostných charakteristík kandidáta vzhľadom na obsadzovanú pozíciu

– v prípade vyššieho a vrcholového managemetu preverujeme referencie z predchádzajúcich zamestnaní

Profil kandidáta

Ak kandidát vyhovuje požiadavkám, ktoré ste si stanovili na danú pozíciu, vypracujeme pre Vás jeho profil, ktorý obsahuje:

– zhrnutie schopností, znalostí a predpokladov na obsadzovanú pozíciu

– osobnostnú charakteristiku

– prípadné bariéry pre výkon pozície

– možný termín nástupu

– platové očakávania

– CV – podklad od kandidáta

Profil kandidáta Vám zašleme ihneď po jeho vypracovaní a s vybranými kandidátmi vám dohodneme termín stretnutia podľa Vašich časových možností. Naša práca vzhľadom na obsadzovanie pozície sa končí v momente, keď sa rozhodnete úspešného kandidáta prijať do pracovného pomeru. S úspešným kandidátom sme v kontakte aj naďalej, aby sme mu boli nápomocní pri adaptačnom procese vo vašej spoločnosti.
Máte záujem o spoluprácu? Napíšte nám prosím.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefonický kontakt (povinné)

Vaša správa