PRO - Koučing

Využívaním koučingu umožníte ľuďom vo firme rozvíjať sa, predísť vyhoreniu, zvyšovať sebamotiváciu a dôveru vo vlastné schopnosti.

koučing

Čo Vašim kolegom koučing prinesie:

 
Ľahšie prijímanie zmien, ktoré v spoločnosti prebiehajú.

Zlepšenie schopnosti preberať za svoje rozhodnutia zodpovednosť.

Osvojenie si spôsobu vedenia, ktoré zvyšuje u členov tímu dôveru v ich vlastné schopnosti.

Efektívnejšie zameranie svojej energie na dosiahnutie cieľov.

Získanie nového uhlu pohľadu na problematické situácie.

Nachádzanie nových spôsobov riešenia vzniknutých konfliktov na pracovisku.

 
 

Kouč: Ing. Silvia Stránska

 

Viac ako 20 rokov odborných skúseností z oblasti ľudských zdrojov.

Pôsobenie na pozícii riaditeľky HR a členky TOP manažmentu v nadnárodnej spoločnosti.

Absolventka zahraničného programu pre TOP manažment so zameraním na komplexné
riadenie podniku, vyhodnocovanie a realizácie strategických investícií so zreteľom na dlhodobý rast a konkurencieschopnosť spoločnosti.

Absolventka programu Koučink jako umění, akreditovaného Českou komorou koučov.

Absolventka Integrovaného výcviku zameraného na praktické využívanie rôznych metód a
techník koučovania zo všetkých najznámejších smerov: psychologický koučing, NLP, exekutívny koučing, systematické dopytovanie a koučovanie zamerané na telo.
Máte záujem o spoluprácu? Napíšte nám prosím.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefonický kontakt (povinné)

Vaša správa