“Spokojný zamestnanec urobí viac, ako traja nespokojní.” Henry Ford

“Spokojný zamestnanec urobí viac, ako traja nespokojní.” Henry Ford

Chcete vedieť, čo si o firme, jej fungovaní a procesoch v nej myslia vaši zamestnanci? Ako ich čo najlepšie motivovať? Ako zvýšiť ich výkonnosť? Ako najlepšie využiť ich potenciál?

Spýtajte sa na to priamo vašich zamestnancov.

 

Výskum medzi zamestnancami je dôležitou formou získavania spätnej väzby. Vhodným časom na realizáciu sú napríklad situácie, ak bola zavedená zmena v procese, vedení firmy, došlo k zlúčeniu oddelení, či naopak ich decentralizácii. Pravidelná realizácia prieskumov medzi zamestnancami vám umožní nielen mať stále aktuálny prehľad, ale hlavne hľadať riešenia a včas predchádzať konfliktným či krízovým situáciám.

Podľa našich skúseností sú zamestnanci otvorenejší a ochotnejší spolupracovať, ak prieskum realizuje externá spoločnosť. Majú takto pocit väčšej anonymity pri odpovedaní na otázky, často krát sú otvorenejší, resp. aj kritickejší ako pri realizácii a vyhodnocovaní zamestnaneckého prieskumu interným pracovníkom či personálnym oddelením.

 

Ponúkame vám profesionálne pripravený prieskum, ktorý spolu nastavíme presne podľa vašich potrieb.

Realizáciou prieskumu medzi zamestnancami:

– získate celkový obraz o spokojnosti, resp. nespokojnosti vašich zamestnancov s atribútmi ako sú napríklad komunikácia, zdieľanie informácií, nastavenie procesov, atď.

– zistíte úroveň motivácie pracovať pre vašu firmu

– zmapujete sociálnu klímu na pracovisku

– identifikujete problémové oblasti

Dotazníky vaši zamestnanci vypĺňajú prostredníctvom on-line prístupu, podľa potreby a zamerania môže byť tento dotazník v dĺžke 5 až 15 minút. Výsledky výskumu môžete mať k dispozícii nielen za firmu ako celok, ale podľa požiadavky vám ich spracujeme napríklad podľa dĺžky pôsobenia zamestnancov vo firme, podľa oddelení, podľa funkčného zaradenia, prípadne inch požadovaných kritérií. Na základe výsledkov výskumu vám navrhneme optimálne riešenia vedúce k zlepšeniu krízových stavov alebo problémových oblastí resp. k ich predchádzaniu.

Konkrétny časový harmonogram a cenovú ponuku vám pripravíme na požiadanie.
Máte záujem o spoluprácu? Napíšte nám prosím.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefonický kontakt (povinné)

Vaša správa