PRO-Kariérový koučing

Hľadajme spolu Váš potenciál a silné stránky, ktoré Vám umožnia vybrať si novú profesiu, či pracovné miesto, na ktorom budete spokojnejší.

Kedy kariérový koučing využijete:

kariérový koučing

Čo vám kariérový koučing prinesie:

– uvedomíte si svoje hodnoty a silné stránky, čím zistíme, čo je pre vás v práci najdôležitejšie,

– počas stretnutí zistíme, čo vám v doterajšej práci chýba, čo vás frustruje a berie energiu,

– nájdeme spôsoby, ako a kde uplatniť vaše silné stránky a tým získať sebavedomie a hrdosť,

– lepšie pochopíte, čo znamená ideálna práca pre vás,

– odstránime strach a bariéry, ktoré vás brzdia v rozvoji a bránia vám mať radosť z práce,

– zistíte, odkiaľ pri hľadaní svojej ideálnej práce začať,

– spoločne stanovíme jednotlivé kroky, ktoré je potrebné na tejto ceste vykonať.

Kouč: Ing. Silvia Stránska

Viac ako 20 rokov odborných skúseností z oblasti ľudských zdrojov.

Pôsobenie na pozícii riaditeľky HR a členky TOP manažmentu v nadnárodnej spoločnosti.

Absolventka zahraničného programu pre TOP manažment so zameraním na komplexné
riadenie podniku, vyhodnocovanie a realizácie strategických investícií so zreteľom na dlhodobý rast a konkurencieschopnosť spoločnosti.

Absolventka programu Koučink jako umění, akreditovaného Českou komorou koučov.

Absolventka Integrovaného výcviku zameraného na praktické využívanie rôznych metód a
techník koučovania zo všetkých najznámejších smerov: psychologický koučing, NLP, exekutívny koučing, systematické dopytovanie a koučovanie zamerané na telo.
Máte záujem o spoluprácu? Napíšte nám prosím.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefonický kontakt (povinné)

Vaša správa