"Nemusíme pochopiť tento svet. Len sa v ňom musíme vyznať." Albert Einstein

“Nemusíme pochopiť tento svet. Len sa v ňom musíme vyznať.” Albert Einstein

Potrebujete sa spýtať Vašich zákazníkov na názor? Potrebujete otestovať reklamnú kampaň či zistiť znalosť značky? Alebo uvádzate na trh nový produkt?

Spýtajte sa na to Vašich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov. Ponúkame Vám profesionálne pripravený prieskum, ktorý spolu nastavíme presne podľa vašich potrieb.

 

Realizácia marketingového prieskumu:

– kvalitatívne prieskumy prostredníctvom hĺbkových rozhovorov alebo fokusových diskusií

– kvantitatívne on-line prieskumy (prostredníctvom on-line panelu respondentov našej partnerskej spoločnosti)

Realizácia Mediálneho auditu:

– kvalitatívny prieskum realizovaný osobnými rozhovormi medzi novinármi (cca 10 rozhovorov, elektronické aj printové médiá) ohľadom vnímania komunikácie Vašej spoločnosti

– výstupom je záverečná správa, ktorá obsahuje popis vnímania komunikácie, slabé silné stránky, odporúčania špecifikované na konkrétne kroky

– realizácia v spolupráci s partnerskou PR agentúrou Arthur media, s.r.o.

Konkrétny časový harmonogram a cenovú ponuku Vám pripravíme na požiadanie.
Máte záujem o spoluprácu? Napíšte nám prosím.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefonický kontakt (povinné)

Vaša správa