Späť na zoznam
Procesný inžinier (automotive)

Procesný inžinier (automotive)

Pre klienta hladáme skúseného kandidáta na pozíciu Procesný inžinier so skúsenosťami v Automotive.

Popis práce

 • táto pozícia zahŕňa definovanie a riadenie procesov výroby, ako aj technologických procesov používaných pri výrobe dielov a montážnych celkov. Budete zodpovedný za spracovanie, udržiavanie, evidenciu a zmenové riadenie dokumentácie procesov v systémoch firmy, ako aj za tvorbu a zmenové riadenie PPAP dokumentácie,
 • jednou z vašich hlavných úloh bude neustále zlepšovanie výrobných procesov v duchu metódy Kaizen a posudzovanie zlepšovacích a technických návrhov v rámci firmy. Budete tiež zodpovedný za implementáciu postupov zabezpečujúcich udržiavanie a zvyšovanie kvality výroby a objemu výroby pri dodržaní podmienky hospodárnosti,
 • v rámci svojich zodpovedností budete riadiť procesy riešenia problémov kvality vo výrobných procesoch, navrhovať a zabezpečovať implementáciu nových technológií a postupov, automatizácie výroby a uplatňovanie metód Lean a TQM,
 • budete sa pravidelne zúčastňovať interných školení zameraných najmä na systém kvality firmy a bezpečnosť práce a podľa potreby sa zúčastňovať jednaní so zástupcami iných spoločností vo firme i mimo nej, pričom služobné cesty sú neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne,
 • jednou z vašich úloh bude dbať na svoj osobný rozvoj a zúčastňovať sa školení a tréningov v súlade s ročným plánom školení zamestnancov. Budete analyzovať a informovať o požiadavkách zákazníkov, spolupracovať s inými oddeleniami pri testoch nových foriem alebo novej výroby, ako aj na zavádzaní a odovzdaní nových projektov do sériovej výroby,
 • budete zodpovedný za rozpočet projektov v rámci svojich kompetencií a za dosahovanie efektívnosti procesov.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • mať vyššie vzdelanie technického smeru,
 • mať skúsenosti s procesným inžinierstvom,
 • mať minimálne 3 rokov praxe v sériovej automotive výrobe, najlepšie vo výrobe plastových dielov, na pozícii procesného inžiniera,
 • ovládať PFMEA, DFMEA, 8D, Ishikawa/5 ways, PPAP dokumentáciu,
 • máť znalosť požiadaviek IATF,
 • aktívne ovládať anglický jazyk, znalosť nemeckého jazyka je výhodou,
 • mať vynikajúce komunikačné a organizačné schopnosti.

Ponúkané benefity

 • možnosť zásadne sa podieľať na úspechoch firmy,
 • motivujúce finančné ohodnotenie a bonusy,
 • náročnú, ale zaujímavú prácu v priateľskom pracovnom prostredí,
 • vzdelávacie kurzy.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
Asap/ Dohodou
Mzda
Mzda od 1.700€-2.000€ mesačne a závisí od skúseností kandidáta. K hrubej mzde sa pripočítavajú mesačné odmeny a dochádzkový bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.