Späť na zoznam
Process Engineer

Process Engineer

For our client, a global manufacturing company located in Malacky, we are looking for a Process Engineer.

Popis práce

As the Process Engineer you will be responsible to leading innovation development projects to substantially increase competitiveness for our client by implementing forefront technology and continuously improve existing solutions and equipment’s in P&D (Packaging and Distribution) with high performance, quality and availability at lower costs. Innovation agenda is based on client's direction and P&D strategy. This role requires cross functional approach with different knowledge and skills that combine IT and production knowledge.

You will be responsible for:

• Leading of the development of new technical solutions and innovations on both an operational and strategical level.
• Supporting implementation and change management for new and more efficient solutions on existing machines and equipment.
• Leading and driving innovation with benchmarking on the market to successfully deliver specific exploration cases.
• Leading prototype solutions and proof of concept together with project team.
Increasing P&D efficiency (speed Vs. cost) in packaging and warehouse processes including quality focus.
• Identifying, evaluating, developing and maintaining partnerships and potential new technologies (partnering to exploit technologies).
• Establishing and maintaining internal and external networks in order to determine where the “technical frontline” in relevant fields is moving.
• Connecting with the business managers, component developers and IOS to translate the business needs into machine and equipment solutions

Predpoklady úspešného kandidáta

• English, both spoken and written (min – B1)
• Creativity and innovation
• Critical thinking and problem solving
• Communication and collaboration
• Technical skill for Production management
• Technical skills for robotics and automation production
• Industry 4.0 oriented
• Project management
• Flexibility and adaptability
• Initiative and proactive self-direction
• Productivity and accountability
• Leadership and responsibility
• Team-working
• Communication skills (Presentation, Constructive discussion, Active listening)

Ponúkané benefity

• Supportive and team-oriented working environment
• Modern infrastructure
• Flexible working time
• Financial reward for working anniversaries
• Free drinking regime

Pre koho budete pracovať?

Our client is a global manufacturing company located in Malacky.

Lokalita
Malacky
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
from 1.800€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.