Späť na zoznam
Process Engineer in Renewable Gas area

Process Engineer in Renewable Gas area

We are looking for an experienced Process Engineer in Renewable Gas area for international production company in Levice.

Popis práce

 • Basic and Detail Engineering of systems, components, and interfaces within budget limits and Scope of Works
 • Cross-system interface coordination with the technical project management and third parties, in particular clarifying the interfaces with other lots
 • Preparation and issue of detail calculations, PIDs, and engineering lists (e.g. piping, insulation, signals, E-consumers, etc.)
 • Preparation and issue of functional descriptions (logic diagrams) for the programming of the functionality in the plant control system, incl. factory inspection tests
 • Preparation and issue of the process systems main interlock list
 • Preparation and issue of the risk analysis and HAZOP study
 • Preparation and issue of the OM documentation and the operation manuals
 • Preparation and specification of instrumentation for the plant’s process systems
 • Efficient preparation of the technical specifications for components and systems, technical evaluation of bids and joint selection of suppliers
 • Responsible for the timely ordering of systems/lots within the scope of process engineering
 • Point of contact for process related issues in meetings with third parties (e.g. client, authorities)
 • Support of commissioning activities and review of the plant process systems during test phase
 • Preparation and issue of the process systems “as built” documentation after commissioning phase
 • Actively works on technical standards
 • Actively supports improvements of technical and execution process matters and initiates changes
 • Ensures process engineering is done according to the standards and guidelines and latest norms and regulations
 • Acts as product responsible for process systems and components
 • Complies with internal working methods and guidelines (e.g. business processes, COMOS and PIRS guidelines)
 • Supports warranty and service department after handover of the project

Predpoklady úspešného kandidáta

 • High degree of autonomy in the management/development of different systems
 • Good knowledge of project work with different project disciplines
 • Very good product and system knowledge
 • Experience of co-operation with and evaluation of suppliers
 • Persuades counterpart, even in controversial discussions
 • Can clarify routine ambiguities through factual discussions
 • Chooses solutions and provides these to relevant interface partner
 • Takes decisions independently and in a timely manner within pre-determined limits
 • Experience in using plant control systems
 • Ability to define routines and guidelines for specific topics
 • Knowledge of and experience in field of Biogas Production Facilities
 • Very good Slovakian and English knowledge (spoken and written)
 • Further languages such as German or Italian are beneficial
 • High degree of understanding of quality assurance
 • Knowledge of and experience with CAE Tools (Comos, etc.)

Ponúkané benefity

 • Responsible challenge with diversified field of activity
 • Team-oriented working atmosphere in an international company with focus on renewable energies
 • Excellent employment conditions
 • Modern infrastructure

Pre koho budete pracovať?

Our client is production company.

Lokalita
Levice
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
from 2.500€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.