Späť na zoznam
Process Engineer with Data Science Experience

Process Engineer with Data Science Experience

For our client, International Energy Company, we are looking for an Engineer who enjoys programming, has a flair for data analysis and has a "customer first, can-do" attitude. 

Job description responsibilities and duties

 • Ensuring the long-term economical operation of plants by means of data analysis and specific plant knowledge,
 • Comparison with design, as well as compliance with guaranteed values,
 • Define, implement, and monitor corrective actions and their reporting,
 • Development of detailed root cause and trend analyses,
 • Creation of analysis tools and algorithms,
 • Optimization of, among other things, operating times, as well as energy and operating resource consumption of plants,
 • Ensuring data quality in in-house tools for new and existing plants,
 • Close cooperation and exchange of experience with other departments,
 • Submission of suggestions for improvement for future projects,
 • Manage automatic standard reports in in-house tools,
 • Create fleet analyses and comparisons and derive solutions and mitigation measures,
 • Is aware of the HSE requirements relevant to the function, implements them and complies with them,
 • Willingness to travel (10-20%)

Requirements for the employee

Job-specific qualification

 • MSc Eng., preferably in mechanical engineering, process engineering or chemical engineering,
 • Several years of process experience in large-scale plant construction or operation for waste incineration or dry anaerobic digestion,
 • Works in an interdisciplinary manner,
 • Analytical thinking and enjoyment of technical problems as well as their solution,
 • Convinces others even in controversial discussions,
 • Based on experience, can identify the possible solution in each case, adapt it to the situation and execute it,
 • Brings experience in using best practices to identify complex problems,
 • Can carry out tasks independently with the help of guidelines, procedures, and regulations,
 • Independent way of working / practitioner,
 • Close collaboration in cross-functional and cross-departmental teams
Methodological competence
 • Very good communication skills in German and English, other languages are an advantage,
 • Analytical thinking and enjoyment developing and implementing solutions to technical problems,
 • Very good knowledge of MS Office
 • User knowledge of CAE tools (Comos etc.) and database administration,
 • High quality awareness, entrepreneurial and networked thinking and acting,
 • User knowledge of Python or R as well as Power BI or Tableau, Flux and SQL is an advantage,
 • "Continuous Learning" and "Digitalisation" mindset,
 • Good knowledge of functional diagrams and descriptions

Employee perks, benefits

 • Employment contract for an indefinite period
 • Support for professional and career growth, education and training
 • Supportive and team-oriented working environment
 • + 13th Salary
 • Financial reward for working anniversaries
 • The third pillar of the pension scheme
 • Flexible working time 
 • Home Office possible 2 days a week
 • Extra days of leave 
 • Travel allowance
 • Modern infrastructure
 • Free drinking regime 
 • Recreation allowance
 • Multisport card

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a green-tech Energy Company.

Place of work
Bratislava, Levice, Slovak Republic (Job with occasional home office)
Contract type
Full-time
Start date
ASAP
Wage (gross)
from 2.400 EUR/month Salary can be adjusted higher, considering the seniority of the applicant
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.