Späť na zoznam
Process Engineer

Process Engineer

We are looking for an experienced Process Engineer for international production company in Levice.

Popis práce

-Developing Bid Tender Documents for main equipment on Power Plant
- Engineering of technical specifications according to the contractual requirements
- Preparation of Process (& Equipment) Specifications, Datasheets, etc.
- Determination of the scope of delivery and the interfaces to the specialist departments (process)
- Maintain the PID diagrams for Water-Steam Systems, etc.
- Maintain the relevant data in the CAE tool COMOS
- Review vendor’s documents & procedure related to the supplied equipment and the consistency related to
the process specification, client requirements, international standards and good engineering practice
- Cooperation in the development of cost-eective technical solutions
- Support in the development of technical standards
- Collaboration with other project teams

Predpoklady úspešného kandidáta

-At least basic knowledge of Pumps, Piping, Tanks, Heat-exchangers and other similar equipment designing
- MS Oice skills
- English language skills (spoken and written)
- Planning and organizational skills
- Proactive problem-solving ability, high quality standards, assertiveness, team and communication skills
- Technical education with at least 2 years of experience in Power Plant, Oil and Gas, or similar sector
- English - Advanced (C1) and Slovak - Advanced (C1)
- Other knowledge: AutoCAD - basic, Microso Oice - advanced, Citrix Workspace - basic, Nawisworks - basic
- Driving licence - B
- Number of years of experience - 5

Ponúkané benefity

-Responsible challenge with diversified field of activity
- Team-oriented working atmosphere in an international company with focus on renewable energies

Pre koho budete pracovať?

Our client is production company.

Lokalita
Levice
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
2.300€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.