Späť na zoznam

Process quality engineer

Pre nášho klienta hľadáme nadaného kandidáta na pozíciu Process quality engineer

Popis práce

  • zodpovednosť za dodržiavanie kvalitatívnych štandardov vo výrobnom procese,
  • spolupodieľanie sa na vykonávaní pravidelných procesných auditov,
  • podpora ytváranie a evidenciu 8D reportov, vytváranie kontrolných plánov pre jednotlivé výrobné linky,
  • podpora výrobných tímov.

 

Predpoklady úspešného kandidáta

- stredoškolské/vysokoškolské vzdelanie technického zamerania a prax na rovnakej či obdobnej pozícii min.1 rok,
- znalosti o kontrolných plánoch a procesoch FMEA a znalosti 8D metodiky / riešenia problémov,
- ovládanie anglického jazyka na komunikatívnej úrovni slovom aj písmom,
- silné komunikačné zručnosti, zmysel pre tímovú prácu a zodpovedný prístup k práci.

Ponúkané benefity

- Okrem mzdy 2x ročne vyplácané bonusy vo výške mesačného platu pri dosiahnutých cieľoch.
- Práca sa dá z časti vykonávať formou Home Office.
- Finančný príspevok 500eur na kotol vlastnej značky.
- Príspevky zo sociálneho fondu, napríklad pri jubileách, odchode do dôchodku.
- Spoločenské akcie, teambuildingy.
- Dovolenka navyše 5 dní.
- Zľavy do 50% u partnerských predajní v regióne.
- Príspevok na III. pilier DDS

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná konštrukčná spoločnosť pôsobiaca v oblasti tepelnej techniky.

Lokalita
Skalica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
od 1.600€, (polročné bonusy vo výške mesačného platu, pri naplnených cieľoch)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.