Späť na zoznam
Procurement & Customer Service Specialist

Procurement & Customer Service Specialist

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť, hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Procurement & Customer Service Specialist.

Popis práce

  • budovanie vzťahov so zákazníkmi poskytovaním zákazníckej podpory s cieľom dosiahnuť dlhodobý úspech - spravovanie celého predajného cyklu nových projektov od nastavenia interných procesov až kým zákazník neschváli prvotnú výrobu - identifikovanie príležitostí pre rast s existujúcimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníckymi sieťami - príprava cien a cenníkov pre nové produkty a existujúce portfólio - spolu s manažérom kvality vykonávanie interných reklamácií a vyriešenie problémov - príprava a predkladanie reportov, prehľadov kľúčových funkčných ukazovateľov, monitorovanie ukazovateľov predaja (napr. Štvrťročné výsledky predaja a ročné prognózy atď.) - identifikácia oblastí, ktoré je potrebné zlepšiť, aby sa zvyšovala výkonnosť a obchodné výsledky - rozvoj silných vzťahov so zainteresovanými stranami v obchode a strategickými dodávateľskými partnermi pre nárast biznisu- tvorba strategického prístupu k procesu obstarávania a správy materiálu pre nákup priameho a nepriameho tovaru a služieb - tvorba centralizovaného programu obstarávania, ktorý prinesie organizácii pridanú hodnotu - monitorovanie, analýza a vyjednávanie cenových ponúk s dodávateľmi vrátane vyjednávania dohôd o službách platobných podmienkach a zmluvách - vyhľadávanie nových dodávateľov za účelom zefektívnenia ekonomickej stránky biznisu - kontrola výdavkov a tvorba systém dlhodobého šetrenia nákladov na obstarávanie - podpora SC Manager pre nastavenie plánovacieho procesu - podpora supply chain tímu v prípade naliehavej potreby priamych materiálov - podpora plánovacieho tímu v prípade dovoleniek alebo inej neprítomnosti

Predpoklady úspešného kandidáta

  • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • anglický jazyk - pokročilý
  • precíznosť, flexibilita a diskrétnosť
  • MS Office (Word, Excel) pokročilá úroveň

Ponúkané benefity

  • práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
  • doplnkové dôchodkové sporenie
  • individuálny bonus (vyplácaný na mesačnej báze)
  • čiastočné preplácanie nákladov na dochádzanie do zamestnania
  • odmeny vo výške 13-teho platu hodnotené na základe hospodárskeho výsledku spoločnosti a seniority zamestnanca- flexibilná pracovná doba

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Levice okres
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
od 1300€ brutto, v závislosti od skúseností vybraného kandidáta
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.