Späť na zoznam
Procurement Manager

Procurement Manager

For our client we are looking for a Systems Procurement Manager with 5+ years of experience (industry preferred).

Popis práce

 • Drive procurement activities for allocated equipment (develop supplier panels, collecting engineering inputs, sending request for quotations, negotiating, Purchase Order awarding and claims management)
 • Together with engineering teams seek best technical and commercial solution
 • Curious to learn in detail allocated equipment for procurement
 • Develops purchasing strategy for allocated procurement lots
 • Negotiates and set price lists for Frame Agreements and standardisation initiatives
 • Communicates effectively with peers
 • Applies effectiveness and efficiency of operational procurement tasks
 • Participates in developing related procedures & process improvements within overall function
 • Ensures effectiveness and efficiency through adherence to company processes
 • Supports procurement department in achieving objectives
 • Ensure effectiveness and efficiency through adherence to company processes

Predpoklady úspešného kandidáta

Job specific qualifications:

 • Procurement experience (industry preferred) or entry from other discipline
 • Good social skills and reputation for integrity
 • Motivates peers and leads by example
 • Takes responsibility for ensuring best outcomes
 • Able to communicate at all levels
 • Promotes internal and external collaboration, based on the company values
 • Self motivated and capable of working in multi-functional teams within policies, regulations and rules
 • Experienced in use of basic methods in order to identify complex problems and ensures implementation of suitable holistic solutions
 • Advanced negotiation skills with knowledge in sourcing, bidding and category management
 • Self-motivated and capable of working in multi-functional teams ideally in a project enviroment

  Methodological skills:
 • Negotiation skills (Standard Procurement Lots)
 • Understanding of supply contract law (Swiss & Anglo Saxon)
 • Knowledge of Sourcing, Bidding and Category Management
 • Knowledge of SAP (SRM & MM) and MS-Office (Excel incl. Pivot, Powerpoint)
 • Knowledge of eProcurement solutions
 • Understanding of QA processes appropriate to Supply Markets
 • May have some project management experience
 • Ideally good market and product knowledge
 • Multicultural experience
 • Multilingual with Good English

Ponúkané benefity

 • challenging job with diversified field of activity
 • team-oriented working environment
 • attractive employment conditions
 • modern infrastructure

Pre koho budete pracovať?

Our client is a company operating in the energy sector.

Lokalita
Levice
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
from 1.900 brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.