Späť na zoznam
Product Development Engineer

Product Development Engineer

Pre nášho klienta hľadáme kandidáta na pozíciu Product Development Engineer so skúsenosťami z vývoja a dizajnu elektrických zariadení (napr. elektrické alebo logické obvody, automatizácia, automatizácia budov, PLC programovanie, IT alebo priemyselných IT).

Popis práce

 • Poskytovanie podpory miestnemu výrobnému závodu v oblasti výrobného hardvéru a automatizácie
 • Obsluha automatizácie a priemyselného IT hardvéru (inštalácia, konfigurácia a testovanie nových zariadení, výmena starého hardvéru).
 • Analýza a riešenie problémov výrobných systémov s cieľom zabezpečiť nepretržitú výrobu.
 • Spolupracovať na realizácii projektov s centrálnym tímom ako aj spolupracovať na štandardizačných činnostiach na úrovni závodu/skupiny
 • Školenie interných zákazníkov (v oblasti výrobného hardvéru a softvéru, iných tém súvisiacich s priemyselnými IT) 

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Analytické myslenie, schopnosť úspešne riešiť neznáme a neočakávané problémy s hardvérom
 • Vzdelanie alebo odbornú prax v jednej z oblastí vývoja a dizajnu elektrických zariadení (napr. elektrické alebo logické obvody, automatizácia, automatizácia budov, PLC programovanie, IT alebo priemyselných IT).
 • Základné znalosti v IT (správa Windows, LAN/WAN, WiFi, IoT,...).
 • Akékoľvek znalosti alebo skúsenosti z nasledujúcich oblastí: priemyselné PC (Beckhoff), PLC, systémy TwinCAT/EtherCAT, priemyselná komunikácia (ProfiBUS, ProfiNET, EtherCAT), elektrotechnický systém EPLAN,  osvedčenie §21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sú vašou výhodou.
 • Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni, slovom aj písmom.

Ponúkané benefity

 • Okrem mzdy 2x ročne vyplácané bonusy vo výške mesačného platu pri dosiahnutých cieľoch.
 • Práca sa dá z časti vykonávať formou Home Office.
 • Finančný príspevok 500eur na kotol vlastnej značky.
 • Príspevky zo sociálneho fondu, napríklad pri jubileách, odchode do dôchodku.
 • Spoločenské akcie, teambuildingy.
 • Dovolenka navyše 5 dní.
 • Zľavy do 50% u partnerských predajní v regióne.
 • Príspevok na III. pilier DDS

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná konštrukčná spoločnosť pôsobiaca v oblasti tepelnej techniky.

Lokalita
Skalica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
od 1.600€ + polročné bonusy vo výške mesačného platu (pri splnení cieľov)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.