Späť na zoznam
Product Manager

Product Manager

For our client we are looking for experienced product manager skilled in product management (in this case credit cards), marketing strategy and product life cycle management.

Popis práce

 • gaining in-depth knowledge about the assigned products
 • continuous monitoring and analysis of the products’ life cycle, market, competitors, trends
 • identification of needs and expectations of various customer segments as opportunities for further product
  development based on marketing research and analysis.
 • definition of products’ marketing and commercial strategies, business model, marketing mix, sales
  argumentation and improvements to achieve long-term products’ competitiveness, profitability and sales
  objectives, in close cooperation with the line manager and other colleagues in commercial and communication
  departments
 • definition of product development budget, in cooperation with the line manager, budget monitoring and
  management responsibility
 • communication and coordination of external and internal suppliers during developmental work, management
  of the product documentation, coordination of user testing, ensuring flawless functionality of all the product
  versions and of its additional services
 • regular product reporting, for the internal purposes of the Strategic Marketing & Innovation team
 • close collaboration with various departments within the company and within the Group.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • fluent English (C1)
 • experience in a similar position of at least 4 years
 • experience in marketing, product and project management
 • interested in new technologies
 • very good communication, organization and presentation skills
 • very good analytical, logical and strategic thinking,
 • reliable, responsible, autonomous, target and solution-oriented personality

Ponúkané benefity

 • work at a successful international company
 • friendly colleagues
 • meal vouchers entirely covered by the company
 • additional holiday - contribution to the 3rd pillar of pension savings
 • regular training
 • company events

Pre koho budete pracovať?

Our client is a company which bring to employers optimal solutions in the field of social policy, motivation, stimulation and stabilizing programs. It simplifies the dining system, motivation and compensation of employees of small and large organizations all over Slovakia.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
od 2.000 € brutto fix mesačne + 13. plat
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.