Späť na zoznam
Production Manager

Production Manager

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť z Nitrianskeho kraja, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Production Manager.

Popis práce

 • Zodpovednosť za plynulý chod výroby a za plnenie stanovených cieľov,
 • Plánovanie výrobných kapacít a zdrojov z hľadiska plnenia termínov zákaziek,
 • Predkladanie návrhov investícií, rozširovanie kapacít a reorganizácie výroby,
 • Implementácia procesov vedúcich k trvalému zlepšovaniu procesov vo výrobe,
 • Vedenie, motivácia, hodnotenie a kontrola výkonov podriadených pracovníkov,
 • Spracovanie analýz a informácií o stave výroby,
 • Neustále zlepšovanie a optimalizácia výrobných kapacít.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Skúsenosti na pozícii Production Manager minimálne 5 rokov,
 • Výborné organizačné a komunikačné schopnosti,
 • Skúsenosti s tvorbou podnikovej stratégie,
 • Skúsenosti s organizovaním práce, riadením a motivovaním zamestnancov, 
 • Skúsenosti s tvorbou výrobných plánov,
 • Aplikovaním efektívnych technologických postupov vo výrobe,
 • Analyzovaním a hodnotením efektivity výroby,
 • Znalosť anglického jazyka B2 slovom aj písmom,
 • Vodičský preukaz B.

Ponúkané benefity

 • Práca v prosperujúcej spoločnosti
 • 13. plat
 • Ročné prémie pri dosiahnutí stanovených KPI
 • Príspevok na dochádzanie do práce
 • Balík sociálnych benefitov pre zamestnancov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť z Nitrianskeho kraja.

Lokalita
Nitriansky kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 3.000€ brutto + 13. plat + ročné odmeny
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.