Späť na zoznam
Produktový manažér

Produktový manažér

Do tímu nášho klienta hľadáme skúseného kandidáta s dobrými vyjednávacími schopnosťami.

Popis práce

 • zodpovednosť za vyhľadávanie a výber dodávateľa za účelom dosiahnutia čo najvýhodnejších nákupných podmienok – vyjednávacie zručnosti
 • udržovanie dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov
 • objednávanie materiálov a tovarov
 • riadenie úrovne zásob
 • vybavovanie reklamácií na strane vstupov a komunikácia s dodávateľmi
 • riadenie zvereného portfólia produktov, výber nosného sortimentu (tovarov, výrobkov a služieb)
 • sledovanie a analýzu životného cyklu produktov (navrhuje a realizuje ich proces vývoja, testovania a implementácie, sledovanie ukazovateľov rentability a obrátkovosti )
 • vypracovanie návrhov cenovej úrovne zverených produktov, analýzy a hodnotenie vývoja trhu a trhovej pozície pre zverené portfólio produktov, sledovanie správania
  konkurencie ( cenotvorba, akcie )
 • realizácia produktových školení (za zverené portfólio produktov)
 • príprava a realizáciu marketingovej stratégie pre zverené portfólio produktov
 • tvorba a pridelenie propagačných a POS materiálov a vyhodnocuje ich prínos
 • poskytovanie informácií tretím osobám v rozsahu PR a v súlade komunikačnej politiky spoločnosti
 • analýza nových obchodných príležitostí, poskytuje ich rozbor, odporúčania a definuje možné riziká
 • plnenie plánu predaja obchodným úsekom za zverené portfólio produktov ( spolupodiela sa na plnení plánu predaja)

Predpoklady úspešného kandidáta

 • vzťah k autám a znalosti o používaní kvapalín ( oleje, aditíva, technické kvapaliny, ako čo v aute funguje, ... ) sú NUTNOSŤ ako i vzťah k automobilizmu!
 • obchodnícke a vyjednávacie zručnosti
 • sebamotivácia
 • stanovovanie si cieľov a ich dosiahnutie
 • anglický jazyk na úrovni B2 minimálne
 • vodičský preukaz B - aktívne jazdenie

Ponúkané benefity

 • notebook, mobil
 • zamestnanecké zľavy
 • cestovanie

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobno - obchodná spoločnosť

Lokalita
Nitra
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
1.500€ brutto fix mesačne + dohoda
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.