Späť na zoznam
Projektový Manažér (PMO)

Projektový Manažér (PMO)

Do tímu nášho klienta hľadáme šikovného projektového manažéra s niekoľkoročnou praxou, ktorý má bohaté skúsenosti s komplexným riadením projektov vo výrobnej spoločnosti zameraných najmä na oblasť nákupu, výroby a skladového hospodárstva.

Popis práce

 • Pripraviť zoznam prioritných projektov spoločnosti a navrhnúť rozloženie a usporiadanie zdrojov.
 • Spolu s manažmentom spoločnosti informovať zamestnancov o dôležitosti/ nastavení/ výsledkoch projektu,
  jeho stave, vývoji, prioritách a spôsoboch ako prispieť k výsledkom programu
 • Podporovať a usmerňovať komunikáciu a pracovné procesy na  rozličných hierarchických úrovniach. V prípade
  konfliktu v použití zdrojov, navrhovať riešenie problému, vždy berúc do úvahy najvyšší možný prínos
  pre spoločnosť
 • V spolupráci s ekonomickým oddelením zapracovať nastavenie cieľov firmy do rozpočtu / plánu a jeho revízií a
  odhadov
 • Podporovať manažérov v pretavovaní projektových cieľov až po úroveň individuálnych cieľov zamestnancov
 • Pripraviť a analyzovať týždenný stav projektových výsledkov spoločnosti a s manažmentom spoločnosti sledovať
  a diskutovať o príčinách možného vychýlenia a o nápravných opatreniach
 • Podporovať pracovný proces sledovaním stavu a vývoja projektu. Analyzovať riziká projektu, obmedzenia
  dosiahnutia plánovaných úspor a stanoviť činnosti nevyhnutné na ich riešenie
 • Pre miestnych koordinátorov jednotlivých projektov pôsobiť ako coach a mentor
 • Zaistiť pravidelné reportovanie výsledkov o realizácii jednotlivých fáz projektov manažmentu

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Minimálne 4 roky na podobnej pozícii
 • Anglický jazyk aktívne slovom aj písmom
 • Vysokoškolské vzdelanie, prednostne so zameraním na riadenie a priemyselné inžinierstvo.
 • Analytické myslenie
 • Kvalitné počítačové zručnosti
 • Management rizík
 • Projektové riadenie – reálne skúsenosti s komplexným riadením projektov
 • Znalosti v oblasti projektovej dokumentácie a definovania procesov
 • Riadenie procesov v spoločnosti
 • Dobrý time manažment
 • Vyjednávacie a organizačné schopnosti
 • Znalosti v oblasti riadenia projektových tímov
 • Strategické plánovanie a finančné plánovanie

   

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj,
 • notebook, mobilný telefón,
 • motivujúce bonusy k fixnému platu

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
1.800 € brutto fix mesačne + 450 € variabilná zložka + ročný bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.