Späť na zoznam
Projektový manažér

Projektový manažér

Pre nášho klienta, dynamicky sa rozvíjajúceho poskytovateľa skladových a distribučných logistických služieb, špecializujúceho sa na skladovanie, vychystávanie a expedíciu produktov pre e-commerce zákazníka, hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Projektový manažér - Junior alebo Projektový manažér - Senior.

Popis práce

 • čiastočné projektové riadenie národných a medzinárodných projektov v oblasti logistiky a automatizácie,
 • evidencia, analýza a optimalizácia logistických procesov,
 • implementácia projektov (KVP / CiP) Continuous Improvement Process
 • optimalizácia a ďalší rozvoj logistických systémov,
 • další rozvoj budúcich projektov,
 • vývoj zodpovedajúcich vzorov rozhodnutí a koordinácia s vedením.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • ochota cestovať na Slovensku i v zahraničí. (Poľsko, Nemecko),
 • dobrá znalosť angličtiny písaným aj hovoreným slovom,
 • ako aj znalosť nemčiny,
 • ukončené štúdium v ​​odbore priemyselné inžinierstvo, obchodná administratíva alebo porovnateľná kvalifikácia,
 • odborná prax v relevantnej oblasti výhodou,
 • prvá profesionálna skúsenosť v oblasti projektového manažmentu a leadershipu výhodou,
 • znalosť manipulácie so systémami skladového hospodárstva,
 • dobrá znalosť MS Office, najmä Excel,
 • nezávislý, analytický a systematický spôsob práce,
 • motivačný list v angličtine.

Ponúkané benefity

 • po čase firemné auto aj na súkromné účely,
 • pracovná zmluva na dobu neurčitú,
 • atraktívne mzdové podmienky vrátane bonusov,
 • adaptačný proces v Nemecku alebo v Poľsku,
 • zaujímavé strategické výzvy,
 • priateľská pracovná atmosféra.

Pre koho budete pracovať?

Náš klient je medzinárodne pôsobiaci poskytovateľ logistických služieb (3PL) so sídlom v Nemecku.

Lokalita
Bratislava, Nemecko, Poľsko
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
Asap / Dohodou
Mzda
Junior PM od 3.000€, Senior PM mzda v závislosti od skúseností + 10% ročný bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.