Späť na zoznam
Purchasing Manager Packaging

Purchasing Manager Packaging

Do you have experience as a Purchasing Manager in FMCG industry with packaging materials? We have interested offer for you.

Popis práce

• Lead projects focused on flexible plastic and paper packaging optimization within several production sites and with target to reduce cost
• Act in coordination with sales, marketing and production in order to solve problems by participating in process improvement activities related to packaging materials and supporting business objectives
• Evaluating and managing the current and potential supplier landscape and developing new supplier potentials especially in the area of innovation and sustainability
• Analyze possibilities for packaging optimization on a group level and suggest best possible solutions
• Regularly review market trends and price component development in the area of responsibility in order to provide reliable price forecasting for business planning
• Establishes sustainable long-term relationships with key suppliers by liaising between suppliers and company stakeholders, in order to ensure transparency on business objectives and capturing this in a contractual framework

Predpoklady úspešného kandidáta

• Min. Bachelor’s Degree in economical or technical field of study
• Very good technical thinking, financial & purchasing expertise
• Previous experience in FMCG industry with packaging materials is a must
• Proficiency experience with presenting to stakeholders and / or Senior Leadership
• Interpersonal skills to influence and change, facilitate and enhance performance within a cross - functional environment
• Demonstrate decisiveness in resolving business problems, making decisions and identifying priorities
• Strong negotiation and convincing capabilities
• Team player with very good communication and network skills
• English language on upper-intermediate level
• The job requires travelling, 30-40% of the working time

Ponúkané benefity

• International group and environment
• Dynamic and professional team
• Professional growth
• Multicultural communication possibilities
• Team buildings and company events
• Motivating salary

Pre koho budete pracovať?

Our client is a production company.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
1.9.2021
Mzda
from 2700€ (the final salary depends on the candidate's level of experience)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.