Späť na zoznam
Purchasing specialist

Purchasing specialist

For our client we are looking for a candidate for the Purchasing specialist position. The successful candidate should have an experience with purchasing and negotiating direct & indirects raw materials.

Requirements for the employee

The Strategic Purchasing Buyer is responsible for purchasing and negotiating direct & indirects raw materials from vendors, and will rely upon industry knowledge and judgement to evaluate vendor quotes and services to determine most dependable and cost effective suppliers. Will work closely with the supply base to identify and service customer demands, such as cost reduction strategies, new business growth initiatives, and quality and delivery improvement. We are looking for an enthusiastic individual with a can-do attitude who is comfortable in a fast-moving and highly dynamic environment.

Main job duties/ Responsibilities:

 • ensure the continuous and timely supply of purchased material to support manufacturing operations,
 • work with vendors to ensure quality, technical support, process control, service and lowest costs are achieved. Manage vendor continuous improvement initiatives,
 • meet with vendors to discuss current performance and opportunities for improvement,
 • acquire and maintain technical understanding for materials purchased along with their cost drivers,
 • support strategies to achieve purchasing and operational goals, and manage reporting metrics such as PPV, OTD, etc,
 • communicate with Quality and Engineering to improve the cost of quality and resolve issues,
 • identify and launch new suppliers that will specifically address organizational needs,
 • manage sourcing projects, key initiatives and supplier negotiations,
 • performs a variety of complicated tasks. A wide degree of independence and decision-making latitude is expected,
 • maintain the purchasing data in ERP system (INFOR – LN),
 • support the Head of Strategic Purchasing by assigned tasks.

Employee perks, benefits

 • stable working environment in a reputable company with foreign participation,
 • secure adaptation process,
 • adequate remuneration,
 • modern working environment,
 • fitness center for employees directly in the company, massages,
 • language courses and training paid for by the employer,
 • apartments in the Tatras intended for employee recreation,
 • summer "Family Day" also for family members and other benefits.

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is manufacturing company.

Place of work
Michalovce
Contract type
Full-time
Start date
upon agreement
Wage (gross)
1.650€ gross monthly salary + 20% bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.