Späť na zoznam
Riaditeľ výrobného závodu

Riaditeľ výrobného závodu

Pre nášho klienta, spoločnosť pôsobiacu v oblasti výroby stavebných materiálov, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Riaditeľ výrobného závodu.

Popis práce

• Zodpovednosť za komplexné riadenie výrobnej spoločnosti.
• Zodpovednosť za zlepšovanie firemných procesov s cieľom maximálnej efektívnosti.
• Rozhodovanie o reštrukturalizácii a iných významných zmenách v spoločnosti.
• Zodpovednosť za definovanie a rozvoj firemnej kultúry.
• Zodpovednosť za plánovanie rozpočtov, ľudského kapitálu a investícii, sledovanie a optimalizáciu nákladov, za zavádzanie nových systémov a rozvojových projektov v spoločnosti, zabezpečenie neustáleho rozvoja.
• Zodpovednosť za dosahovanie stanovených cieľov výrobnej spoločnosti.
• Zodpovednosť za dodržiavanie plánu výroby, kvalitatívnych noriem; za optimalizáciu materiálneho, personálneho a strojného zabezpečenia výroby a za včasnosť dodávok.
• Zastupovanie spoločnosti pri dôležitých obchodných rokovaniach a vyjednávaniach.
• Riadenie a koordinácia členov vrcholového manažmentu spoločnosti a ostatných oddelení.
• Vypracovávanie a posielanie pravidelných reportov predstavenstvu spoločnosti.

Predpoklady úspešného kandidáta

• minimálne 5 ročné skúsenosti na podobnej riadiacej pozícii (vrcholový manažment výrobnej spoločnosti - cca 60 zamestnancov)
• komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
• silné manažérske zručnosti
• komunikačné a organizačné zručnosti
• orientácia na výsledok
• vysoká miera angažovanosti
• flexibilita v rozhodovaní
• lojalita, čestnosť a zodpovednosť

Ponúkané benefity

• náročná a inšpirujúca práca v stabilnej a úspešnej spoločnosti,
• možnosť realizovať sa, navrhovať a vylepšovať procesy,
• podpora v kariérnom a odbornom raste,
• motivujúce mzdové ohodnotenie v závislosti od dosiahnutých výsledkov,
• služobné auto s možnosťou využitia aj na súkromné účely

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby stavebných materiálov.

Lokalita
Prešov
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
asap alebo dohodou
Mzda
od 3.500€ brutto, v závislosti od pracovných skúsenstí
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.