Späť na zoznam
SAP Application Consultant LE

SAP Application Consultant LE

Máte skúsenosti s administráciou SAP (logistika) a ste otvorená/ý novým možnostiam? Máme pre vás zaujímavú pracovnú ponuku.

Popis práce

 • Application support and customizing in the area of SAP LE
 • Processing the support requests (ticketing system, emails, calls)
 • User management
 • Consultant management (assessing of business needs, create specifications, get quotes, place orders, provide system access, testing of developments, execute transports & check/accept productive system, control & release supplier invoices)
 • Project management (support of project work of several departments and areas)
 • Active participation in the AO (application ownership) meetings
 • Creating trainings material
 • Support of internal customer training

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Experience in the SAP logistic area as consultant
 • Experience in configuring or implementing of Logistics from sales offers, deliveries to invoicing
 • Experience with Smartforms and/or SAPScript
 • Knowledge integrating SD with other modules such as FI, MM
 • Knowledge of the SAP modules PM, PP and PS is of great advantage
 • Debugging skills in ABAP and experience in EDI and IDOC interface for sales orders processing transactions is an advantage
 • Ideally, knowledge of customs and foreign trade processing
 • Ideally, knowledge of the purchasing module/functionalities
 • Strong Communication skills with experience working in virtual teams
 • Willingness to assist with SAP administration and support outside of logistics
 • Working structured, independently and solution-oriented
 • Comfortable communicating with stakeholders and colleagues of all hierarchy levels
 • Readiness to travel during the training phase
 • Fluent in English, German is of great advantage

Ponúkané benefity

 • Responsible challenge with diversified field of activity
 • Team-oriented working atmosphere in an international company with focus on renewable energies
 • Modern infrastructure
 • Excellent employment conditions
 • Employment for an indefinite period
 • Work from home/ Flexible working hours

Pre koho budete pracovať?

Our client is a global leader in delivering complete turnkey plants and system solutions for thermal and biological energy recovery from waste.

Lokalita
práca z domu
Pracovný pomer
Plný úväzok,SZČO
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
3.500 €/month, offered salary if for Employment contract, can be adjusted higher considering the seniority of the applicant
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.