Späť na zoznam
Senior Accountant

Senior Accountant

We are seeking an experienced and motivated Senior Accountant to join a dynamic team. The ideal candidate will have extensive knowledge in accounting, financial reporting, and tax regulations. Your role will be to ensure the accuracy of financial records, prepare financial statements, and collaborate with internal and external auditors. If you possess strong analytical skills, attention to detail, and the ability to work in a fast-paced environment, please submit your resume in English.

Job description responsibilities and duties

 • The Senior Accountant is responsible for managing and overseeing the daily operations of the accounting and bookkeeping processes. This includes handling accounts payable, accounts receivable, general ledger, fixed assets, and payroll.
 • The role ensures compliance with accounting policies, procedures, and regulations, and involves reviewing and reconciling balance sheet accounts.
 • Coordinate with external auditors during financial audits.
 • Provide guidance and support to junior accounting staff, identify opportunities for process improvements, and stay updated on changes in accounting regulations and standards.

Requirements for the employee

 • A Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or a related field is required,
 • With a minimum of 3 years of experience in accounting roles.
 • The candidate must have comprehensive knowledge of accounting principles and standards, with a preference for IFRS, and proficiency in accounting software. 
 • Knowledge of ERP systems such as QuickBooks, SAP, or Oracle.
 • Strong organizational and time management skills are crucial for this role.
 • Analytical and problem-solving abilities, meticulous attention to detail and accuracy, and a proven ability to manage multiple tasks and meet deadlines.
 • Excellent communication and interpersonal skills, along with the capability to work both independently and collaboratively within a team, are also required.

Employee perks, benefits

 • 13th Salary
 • Financial reward for working anniversaries
 • Flexible working time (core time 9-3:30)
 • Home Office possible 2 days a week
 • Extra days of leave (+1 day after the first, third and fifth year of service)
 • Extra days of leave for special personal events (e.g., wedding, graduation etc.)
 • Modern infrastructure
 • Free drinking regime (coffee)
 • Recreation allowance
 • Multisport card
 • The third pillar of the pension scheme
 • Support for professional and career growth, education and training
 • Supportive and team-oriented working environment

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a global leader in technology, delivering innovative solutions.

Place of work
Bratislava
Contract type
Full-time
Start date
ASAP
Wage (gross)
from 2.000- 2.400€ brutto + 13th Salary (experience dependent)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.