Späť na zoznam
Senior accountant

Senior accountant

For our client we are looking for experienced senior accountant with hands-on approach, who will be responsible for the finance and administrative activities. He/she will ensure the company’s overall operations comply with all local legal obligations.

Popis práce

 • integrating existing manual systems onto the ERP system, to include purchase ordering, stock control and time and attendance
 • ensuring month-end cut off procedure are accurate, and reporting monthly figures via the ERP system
 • preparation of the statutory annual financial accounts and liaison with external auditors and tax advisors
 • monthly payroll, to include any statutory reporting and food ticket distribution
 • preparing and submitting vat returns
 • keeping up-to date with new legislation relating to accountancy, tax and the operation of the business
 • assist in documentation and improvement of current work procedures
 • day to day management of purchase ledger, sales ledger, sales office, cash, stock and despatch functions
 • distribution and administration of company workwear clothing- overseeing of customer audits and food audits to ensure the company is compliant
 • management of administrative personnel 
 • direct report to the UK Finance Director as well as the Group Chief Financial Officer

Predpoklady úspešného kandidáta

 • this is a very hands-on role; the candidate must be able to demonstrate their ability and willingness to get involved in work at all levels
 • ability to communicate in perfect English (C1 level)
 • proven experience gained working in a senior financial position at a manufacturing company
 • thorough knowledge of accounting principles, procedures and controls
 • self motivator, able to manage own workload and be pro-active
 • strong communication skills
 • organised and practical with a methodical approach to problem solving
 • management experience, a self- starting sole leader and motivator of a local office team.

Ponúkané benefity

 • space for professional grow and career evolution
 • competitive salary
 • annual bonus
 • benefits package
 • work in an international dynamic environment

Pre koho budete pracovať?

Our client is a production company - branch of European market leader for all kind of service packaging material.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
from 2.300 € (the final salary depends on the candidate's level of experience)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.