Späť na zoznam
Senior Associate (or Mid-Level Associate)

Senior Associate (or Mid-Level Associate)

For our client - an international law firm, we are looking for an experienced a Senior Associate (or Mid-Level Associate) with a focus on one or more of the 3 key practice areas: M&A, Banking & Finance, Litigation.

Job description responsibilities and duties

 • We are looking for an experienced lawyer to occupy the position of a Senior Associate (or Mid-Level Associate) with a focus on one or more of the 3 key practice areas: M&A, Banking & Finance, Litigation.
 • The successful candidate will lead his or her own practice, communicate directly with clients throughout all cycles of projects and instructions, manage client relationships with the help of a partner, develop individual and team expertise and support the growth of junior lawyers who will help him/her with their tasks.
 • The candidate is also expected to participate proactively in Business Development efforts.

Requirements for the employee

 • The candidate should be at least 3 years after the Slovak Bar Exam (Advocate Exam).
 • Slovak law qualified or Czech law qualified with Slovak-law experience. Master’s Degree (or higher) in Slovak Law or Czech Law. 
 • We want a candidate with one or more of the following being his or her main areas of practice and experience: M&A transactions and corporate law, Banking and Finance, including Financial Regulation, Dispute Resolution – civil law disputes, arbitration  
 • Besides the main area(s) of practice, candidates with one or more of the following as their secondary areas of practice will be preferred: Employment Law, Life Sciences and Pharmaceutical Regulation, Intellectual Property, Telecommunications, Technology Law (software, hardware, blockchain, data governance, etc.)
 • Fluency in Slovak (or Czech) and English at a sufficient level to communicate in these languages with clients and colleagues, as well as to draft, review and revise documents 
 • Advanced knowledge of candidate’s areas of legal expertise
 • Knowledge of specific sectors (e.g. automotive, telecommunications, pharmaceutical, retail, banking, etc.) is valued advantage
 • Market-standard IT skills and experience with most commonly used law-firm software, websites, search engines.
 • Ability to work individually and independently, to manage and process client instructions and projects
 • Ability to work in a team and to lead and manage small teams
 • Ability and willingness to teach and supervise junior lawyers
 • Clear communication internally with colleagues and externally with clients
 • Willingness to learn new know-how and skills
 • Willingness to participate in business development and marketing projects and initiatives (written articles, LinkedIn posts, presentations at conferences, seminars and webinars) Appropriate, fair and polite behaviour and interactions both internally within the team and externally with other offices and with clients
 • Organizational skills (deadlines, time management)
 • If the candidate has their own mini team (1 or 2 lawyers), the firm is willing to consider the hire of the whole team, provided that the other team members would also have suitable profiles

Employee perks, benefits

 • Monthly fee in the wide range of EUR 3,500 – EUR 6,000, depending on the experience, seniority and profile of the candidate.
 • Potential for annual pay rise and/or annual bonus, depending on performance – we are open to agreeing on a tailored bonus scheme with the candidate.
 • The successful candidate will become a cooperating advocate (not an employee) of the law firm and will issue invoices in the amount of the monthly remuneration.
 • High level of Work-Life Balance, as judged by current and former team members. 
 • Working time flexibility, including home office, remote working, sick days, etc.
 • 20 – 25 days of paid holidays per year, depending on seniority and age
 • Full-Time position preferred, but Part-Time position also possible
 • Special flexibility arrangements for working parents
 • Monthly contribution to sports activities
 • Perspective of further career growth (Counsel, Partner)
 • Firmwide sectoral and practice group retreats and offsites (e.g. Corporate Group Retreat, Banking and Finance Group Retreat, Life Sciences Group Retreat)
 • Local and international informal team-building trips, international football tournament
 • Local and international training, especially in soft skills
 • Friendly and inclusive team
 • Informal and welcoming working environment
 • Support of international network in terms of client work, know-how sharing, experience sharing and cooperation on projects
 • Use of company equipment (notebook, mobile phone, further related hardware and equipment)
 • Use of premises, possibility to have an official registered seat at company premises
 • Subsidised parking in the underground garage of our office building
 • Modern and new office premises (the firm recently moved into new premises)

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an international law firm.  

Place of work
Bratislava
Contract type
Trade licence
Start date
ASAP
Wage (gross)
3.500€ – 6.000€, depending on the experience, seniority and profile of the candidate
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.