Späť na zoznam
Senior Electrical System Engineer

Senior Electrical System Engineer

Pre nášho klienta, spoločnosť z Levíc, ktorá pôsobí v oblasti energetiky, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Senior Electrical System Engineer.

Popis práce

 • Development of protection systems within budget limits
 • Efficient preparation of technical specifications for components and systems, technical evaluation of bids and joint selection of suppliers- Responsible for the timely ordering of his/her systems
 • Leading discussions and technical meetings with the client and other sub-suppliers
 • Dealing with Distribution Network Operators in regard to protection overlapping and interfaces
 • Supervision of suppliers throughout the whole project implementation phase (including documentation):
  • If necessary, carrying out pre-inspection meeting or kick-off (with PPM)
  • Checking the documentation of suppliers (design documents, engineering documents, interface specifications, information on construction)
  • Review and approval of the Q-plans and incorporating customer requirements into QMS
  • Performing or arranging factory tests
  • Quality control on construction site and arranging assembly inspections
  • Preparing/defending of claims with technical project manager
  • Monitoring removal of non-conformities by suppliers
 • Cross-system interface coordination with the technical project management and third parties, in particular clarifying the interfaces with other lots
 • Active collaboration with the plant design (installation of components, pipe routing) and electrical and control supervisor
 • Regulatory compliance with respect to the lot he/she is in charge of
 • Close cooperation and exchange of experience (feedback from project) with product managers
 • Taking care of the assigned subject areas as product manager
 • Training and technical support for internal employees

Predpoklady úspešného kandidáta

 • 10 years of experience - Electrical Engineering
 • Excellent product knowledge of devices used in MV and LV electrical systems
 • Proven skills in engineering of MV and LV switchgears, distribution transformers, MCCs, UPS, VFDs
 • Experience in integration to a superior control system with focus on different interface protocols (e.g. IEC 61850, Profibus, Profinet)
 • High degree of autonomy in the management/development of different (sometimes complex) systems
 • Good knowledge of project work with different project disciplines
 • Experience of co-operation with and evaluation of suppliers
 • Persuades counterpart, even in controversial discussions
 • Can clarify routine ambiguities through factual discussions
 • Uses experience when applying standard methods, in order to solve challenging problems
 • Chooses solutions and provides these to relevant interface partner
 • Takes decisions independently and in a timely manner within predetermined limits
 • Good cost awareness
 • High degree of understanding of quality assurance
 • Knowledge of CAE Tools (Comos etc.)
 • Project Management knowledge

Ponúkané benefity

• Responsible challenge with diversified field of activity
• Team-oriented working atmosphere in an international company with focus on renewable energies
• Opportunity to gain an insight into various technical disciplines
• Excellent employment conditions• Modern infrastructure

Pre koho budete pracovať?

Our client is a global leader in delivering complete turnkey plants and system solutions for thermaland biological energy recovery from waste.

Lokalita
Levice
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
Podľa vzájomnej dohody
Mzda
2.800€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.