Späť na zoznam
Senior finance controller

Senior finance controller

For our client - branch of an international retail company, we are looking for an experienced Senior finance controller with a commercial orientation and strategic thinking. A successful candidate should have the experience in corporate finance and / or finance assurance or advisory and good communication in English.

Job description responsibilities and duties

 • budgeting and forecasting process management at local level (P&L, Balance Sheet, Cash Flow, CAPEX, NWC),
 • monthly closing management at local level in cooperation with other departments involved,
 • providing analysis and reporting to various business departments and group controlling,
 • implementing and / or innovating operating procedures,
 • monitoring and reviewing the system of internal controls,
 • active participation on Groupwide and local projects.

Requirements for the employee

 • university education at first level (Bachelor level as minimum),
 • the experience in corporate finance and / or finance assurance or advisory (i.e. Big Four) of at least 5 years,
 • accounting principles (mainly IFRS and Group reporting experience), 
 • knowledge of working within a team including small team leadership and coaching experience,
 • ability to interact and communicate with various stakeholders within the company,
 • MS Excel Advanced,
 • MS PowerPoint Advanced,
 • SQL basics or willingness to learn these,
 • SAP experience is an advantage,
 • ACCA Membership is an advantage,
 • commercial orientation,
 • positive attitude and energy,
 • the drive to continuously learn and develop you career in finance
 • strategic thinking,
 • strong organizational skills with the ability to adapt to changing conditions and requirements.

Employee perks, benefits

 • the opportunity for professional growth,
 • work in an international stable environment,
 • competitive salary,
 • the possibility of two days of home-office per week.

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a retail company.

Place of work
Bratislava Region
Contract type
Full-time
Start date
ASAP
Wage (gross)
from 3.000€ - 4.000€ gross monthly salary (depending on skills and professional experience)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.